مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجاره سالن ورزشی 1397/12/22 رجوع به آگهی
واگذاری کافه تریا، بوفه ها و آشپزخانه سلف سرویس و اجاره سالن ورزشی و فروش اسقاطی 1396/06/06 1396/06/06
واگذاری کافه تریا و بوفه ها و آشپزخانه سلف سرویس 1395/08/24 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه ها و آشپزخانه سلف سرویس خود 1395/06/31 رجوع به آگهی
واگذاری طبخ و توزیع غذای سلف سرویس 1394/09/15 رجوع به آگهی
واگذاری طبخ و توزیع غذای سلف سرویس 1394/08/19 رجوع به آگهی
واگذاری طبخ و توزیع غذای سلف سرویس از طریق مناقصه و کافه تریا - بوفه ها و غرفه تایپ و تکثیر دانشجویی 1393/08/08 1393/08/15
طبخ و توزیع غذای سلف سرویس 1393/08/08 1393/08/15
واگذاری و کافه تریا - بوفه ها و غرفه تایپ و تکثیر دانشجویی و آشپزخانه سلف سرویس 1393/07/10 1393/07/17
واگذاری غرفه تایپ و تکثیر 1393/02/31 1393/03/04
صفحه 1 از 3