مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره سالن سینمای شهر 1401/02/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سالن سینما 1401/02/21 1401/02/21
مزایده واگذاری زمین چمن مصنوعی پارک 1401/02/08 1401/01/31
مزایده واگذاری سوله ورزشی دو منظوره بحران 1401/02/08 1401/01/31
مزایده واگذاری زمین چمن مصنوعی پارک 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سوله ورزشی دو منظوره بحران 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سوله ورزشی دو منظوره بحران 1401/02/01 1401/01/31
مزایده واگذاری زمین چمن مصنوعی پارک 1401/01/31 1401/01/31
مزایده واگذاری امتیاز جمع آوری پسماندهای سطح شهر 1401/01/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی 1401/01/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد 8 باب واحد تجاری 1401/01/27 1401/01/20
مزایده واگذاری اجاره بازار روز سنتی 1401/01/27 1401/01/20
مزایده اجاره بازارهای روزسنتی 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحدهای تجاری 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری امتیاز جمع آوری پسماندهای سطح شهر 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری امتیاز جمع آوری پسماندهای سطح شهر 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی 1401/01/20 1401/01/20
مزایده واگذاری تعداد 8 باب واحد تجاری مجتمع 1401/01/20 1401/01/20
مزایده واگذاری اجاره بازار روز سنتی 1401/01/20 1401/01/20
صفحه 1 از 11