مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش حدود 1400 هکتار کلش گندم 1401/01/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش 25 راس گوساله پرواری دورگه و 25 راس گاو ماده تلیسه 1400/12/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۴۰۰ تن ذرت دانه ای خشک 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش چوب درختان غیر مثمر 1400/11/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش 1200 تن سیلاژ چاپر ذرت 1400/10/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۱۰۰۰ تن ذرت دانه ای 1400/10/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش ماش خوراکی 1400/09/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود ۳۰۰ تن ذرت دانه ای خشک 1400/04/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمینهای کشاورزی 1400/03/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۸۰ هکتار ذرت چاپری علوفه ای 1400/03/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش 1000 تن گندم 1400/03/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش کلش گندم 1400/01/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش شالی 1400/01/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش آهن آلات و پلاستیک ضایعاتی 1400/01/16 رجوع به آگهی
مزایده مقدار ۱۴۰۰ تن ذرت دانه ای خشک 1399/12/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش ماش خوراکی بوجاری 1399/11/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار 1000 تن ذرت دانه ای خشک 1399/11/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش کنجد 1399/11/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 70 هکتار ذرت علوفه ای 1399/07/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش 200 تن ذرت دانه ای خشک 1399/05/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6