کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7739192 مزایده واگذاری چهار غرفه در پارک یک هکتاری فاز سه استان تهران 1402/12/12 1402/12/12
7738296 مزایده واگذاری 4 غرفه کافی شاپ استان تهران 1402/12/12 1402/12/12
7724365 مزایده واگذاری گلخانه استان تهران 1402/12/08 1402/12/08
7709971 مزایده واحد تجاری استان تهران 1402/12/07 رجوع به آگهی
7705355 مزایده اجاره چهار غرفه پارک استان تهران 1402/12/05 رجوع به آگهی
7704719 مزایده واگذاری 4 غرفه کافی شاپ موجود در پارک یک هکتاری استان تهران 1402/12/05 1402/12/12
7693443 مزایده واگذاری گلخانه استان تهران 1402/12/01 1402/12/08
7692802 مزایده اجاره گلخانه به متراژ 1350 متر مربع و سازه به متراژ 500 متر مربع استان تهران 1402/12/01 رجوع به آگهی
7690550 مزایده واگذاری گلخانه استان تهران 1402/12/01 1402/12/08
7579783 مزایده اجاره زمینی جهت احداث شهربازی به مساحت تقریبی 100 متر مربع استان تهران 1402/11/03 1402/11/03
7577891 مزایده گلخانه به مساحت تقریبی متر مربع زمین و سازه ای به مساحت 500 متر مربع استان تهران 1402/11/03 1402/11/03
7577638 مزایده واگذاری زمینی به مساحت تقریبی 100 متر مربع جهت احداث شهربازی موقت استان تهران 1402/11/03 1402/11/03
7554116 مزایده اجاره گلخانه استان تهران 1402/10/27 رجوع به آگهی
7553473 مزایده اجاره گلخانه استان تهران 1402/10/26 1402/11/03
7552758 مزایده واگذاری زمینی جهت احداث شهربازی موقت استان تهران 1402/10/26 1402/11/03
7552555 مزایده واگذاری زمینی به مساحت تقریبی 100 مترمربع جهت احداث شهربازی موقت استان تهران 1402/10/26 1402/11/03
7552217 مزایده واگذاری گلخانه به مساحت تقریبی 1350 متر مربع استان تهران 1402/10/26 1402/11/03
7551610 مزایده اجاره زمین به متراژ 100 متر مربع به جهت راه اندازی شهربازی استان تهران 1402/10/26 رجوع به آگهی
7406055 مزایده فروش یک باب مغازه تجاری قطعه زمین تجاری به مساحت 174 متر مربع استان تهران 1402/09/14 1402/09/14
7406025 مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری مساحت 671/31 متر مربع استان تهران 1402/09/14 1402/09/14
صفحه 1 از 15