مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری استخراج و فروش تعدادی از کارگاه های معدنی خود 1398/12/11 رجوع به آگهی
استخراج و فروش تعدادی از کارگاه های معدنی خود 1398/09/11 رجوع به آگهی
واگذاری استخراج و فروش تعدادی از کارگاه های معدنی خود 1398/09/09 رجوع به آگهی
فروش یک باب ساختمان اداری واقع در محدوده خیابان با 332 مترمربع و بنای تقریبی 770 مترمربع در 5 طبقه ب... 1398/08/04 رجوع به آگهی
واگذاری استخراج و فروش تعدادی از کارگاه های معدنی 1398/07/16 رجوع به آگهی
فروش یک باب ساختمان اداری واقع در محدوده خیابان با 332 مترمربع و بنای تقریبی 770 مترمربع در 5 طبقه 1398/07/15 رجوع به آگهی
واگذاری استخراج و فروش تعدادی از کارگاه های معدنی 1398/04/01 رجوع به آگهی
فروش سنگ های ساختمانی استخراجی معادن تحت پوشش خود 1397/09/21 1397/10/01
فروش سنگ های ساختمانی استخراجی معادن 1397/09/19 1397/10/01
فروش یک دستگاه ساختمان اداری 1397/09/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4