کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8157801 مزایده واگذاری اجاره مکان ها شامل 7 مورد زمین- سالن بدنسازی - سالن چند منظوره و رزمی - سالن ورزشی - قسمت از ساختمان - مغازه تجاری وفروش دو قطعه زمین استان اصفهان 1403/04/09 1403/04/14
8151845 مزایده اجاره قسمتی از طبقه اول ساختمان جمعیت هلال احمر خوانسار به مساحت حدود 105 متر مربع استان اصفهان 1403/04/07 1403/04/14
8151842 مزایده اجاره سالن بدنسازی طبقه همکف ساختمان جمعیت هلال احمر لنجان استان اصفهان 1403/04/07 1403/04/14
8151840 مزایده اجاره سالن چند منظوره و رزمی ساختمان جمعیت هلال احمر لنجان استان اصفهان 1403/04/07 1403/04/14
8151838 مزایده اجاره مغازه تجاری واقع در خیابان نظر غربی اصفهان استان اصفهان 1403/04/07 1403/04/14
8151837 مزایده اجاره سالن ورزشی جمعیت هلال احمر فریدن استان اصفهان 1403/04/07 1403/04/14
8151713 مزایده فروش زمین شهرک سخنیار کوهپایه (حدود 248مترمربع) استان اصفهان 1403/04/07 1403/04/14
8151459 مزایده فروش زمین قمصر کاشان استان اصفهان 1403/04/07 1403/04/14
8149867 مزایده واگذاری اجاره مکان ها شامل 7 مورد زمین- سالن بدنسازی - سالن چند منظوره و رزمی - سالن ورزشی - قسمت از ساختمان - مغازه تجاری استان اصفهان 1403/04/06 1403/04/14
7914370 مزایده فروش اجاره مکان ها شامل 21 مورد زمین - سالن بدنسازی - سالن چند منظوره و رزمی - ساختمان درمانگاه - سالن ورزشی - سالن سرپوشیده- سالن توپی - مکان داروخانه- مجتمع پزشکان - سالن آمفی تئاتر - مغازه ت... استان اصفهان 1403/02/12 1403/02/18
7905573 مزایده اجاره قسمتی از مجتمع پزشکان به مساحت 20 مترمربع استان اصفهان 1403/02/10 رجوع به آگهی
7905571 مزایده اجاره مغازه تجاری استان اصفهان 1403/02/10 رجوع به آگهی
7905570 مزایده اجاره واحد به مساحت حدود 150 مترمربع (مکان باشگاه ورزشی) استان اصفهان 1403/02/10 رجوع به آگهی
7905569 مزایده اجاره قسمتی از ساختمان استان اصفهان 1403/02/10 رجوع به آگهی
7905568 مزایده اجاره قسمتی از مجتمع پزشکان استان اصفهان 1403/02/10 رجوع به آگهی
7905567 مزایده اجاره قسمتی از مجتمع پزشکان استان اصفهان 1403/02/10 1403/02/30
7905565 مزایده اجاره سالن استان اصفهان 1403/02/10 رجوع به آگهی
7905564 مزایده اجاره سالن سرپوشیده 200 متری استان اصفهان 1403/02/10 رجوع به آگهی
7905563 مزایده اجاره سالن سرپوشیده 230 متری استان اصفهان 1403/02/10 رجوع به آگهی
7905562 مزایده اجاره ساختمان استان اصفهان 1403/02/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10