مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش دام 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده 1- گوساله نر شیرخوار نژاد هلشتاین 2- گوساله نر قطع شیر نژاد هلشتاین 3- گاو غیر آبستن کشتارگاهی و... 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام 1401/01/21 1401/02/07
مزایده فروش دام 1400/11/19 1400/12/04
مزایده -گوساله نر شیرخوار نژاد هلشتاین -گوساله نر قطع شیر نژاد هلشتاین -گاو غیر آبستن کشتارگاهی 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام 1400/09/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش ١- گاو غیر آبستن کشتارگاهی ۲- گوساله نر شیرخوار و قطع شیر نژاد هلشتاین ٣- تلیسه فری مارتین ۴- تلیسه غیر آبستن کشتارگاهی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام 1400/09/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام 1400/07/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام مشروحه ذیل: - گاو غیر آبستن کشتار گاهی - تلیسه فری مارتین و غیر آبستن 1400/06/29 1400/07/07
مزایده فروش دام 1400/06/23 رجوع به آگهی
مزایده -گاو غیر آبستن کشتارگاهی -گوساله نر شیرخوار و قطع شیر نژاد هلشتاین 1400/05/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش گاو غیر آبستن کشتارگاهی - گوساله نر شیرخوار و قطع شیر نژاد هلشتاین 1400/05/23 1400/06/03
مزایده فروش دام 1400/05/21 1400/06/03
مزایده فروش دام 1400/04/22 1400/05/06
مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری کیا سراتو 1400/04/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام زیر - یک دستگاه خودرو سواری کیا سراتو ساخت کره جنوبی مدل ۲۰۱۷ پلاک شخصی منطقه آزاد - کانکس آهنی ۱۲ متری - کانکس کانتینری - سمپاش پشت تراکتوری و... 1400/04/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری کیا سراتو - کانکس آهنی ۱۲ متری - کانکس کانتینری - سمپاش پشت تراکتوری - میکسر خوراک دام -موتور آب درمن - مخازن فلزی آب -اقلام راکد انباری - آهن الات و فلزات اسق... 1400/03/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام 1400/02/28 1400/03/05
مزایده فروش دام 1400/02/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5