کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
5637199 مزایده اجاره ماشین آلات استان فارس 1401/06/08 رجوع به آگهی
873469 مزایده فروش روغن سوخته-آهن آلات اسقاط-لاستیک گریدر ... استان فارس 1394/11/26 رجوع به آگهی
872854 مزایده فروش روغن سوخته -آهن آلات اسقاط-لاستیک گریدر ... استان فارس 1394/11/25 رجوع به آگهی
823415 مزایده فروش اجناس مازاد انبار شامل لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و... استان فارس 1394/07/21 رجوع به آگهی
822693 مزایده فروش اجناس مازاد انبار شامل لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین استان فارس 1394/07/19 رجوع به آگهی
810711 مزایده فروش خودروی سبک و سنگین و موتورسیکلت استان فارس 1394/06/17 1394/06/26
712497 مزایده فروش سطل رنگی و... استان فارس 1393/10/28 1393/11/08
712496 مزایده فروش اجناس مازاد استان فارس 1393/10/28 1393/11/08
712495 مزایده فروش وانت نیسان و... استان فارس 1393/10/28 1393/11/08
712016 مزایده فروش کمپرسی ولوو - جرثقیل - یک دستگاه ... استان فارس 1393/10/27 1393/11/08
712015 مزایده فروش اجناس مازاد انبار شامل لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین - 1274 قلم استان فارس 1393/10/27 1393/11/08
712013 مزایده فروش سطل رنگی - اسقاطی .اتاق کمپرسی ... استان فارس 1393/10/27 1393/11/08
634043 مزایده واگذاری قطعات فرسوده و تعداد 100 حلقه لاستیک 16*845 مازاد انبار استان فارس 1393/04/08 1393/04/12
632875 مزایده فروش آهن آلات مستعمل- اتاق عقب وانت نیسان دست دوم- بشکه مستعمل .... استان فارس 1393/04/04 1393/04/12
589864 مزایده فروش غلطک -خاور تصادفی استان فارس 1392/12/17 1392/12/24
589034 مزایده فروش سه دستگاه خودرو استان فارس 1392/12/14 1392/12/24
585484 مزایده فروش اتاق کمپرسی نیسان - کپسول فرسوده گاز - دیسک و صفحه و لوازم داغی خودرو ... استان فارس 1392/12/06 1392/12/08
583608 مزایده فروش اتاق کمپرسی نیسان - کپسول فرسوده گاز - دیسک و صفحه و لوازم داغی خودرو ... استان فارس 1392/12/03 1392/12/08
570726 مزایده فروش روغن سوخته استان فارس 1392/10/30 1392/11/08
570230 مزایده به فروش روغن سوخته استان فارس 1392/10/26 1392/11/08
صفحه 1 از 3