مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 24 قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت کل 25.187 مترمربع 1398/09/27 1398/10/02
فروش 24 قطعه زمین با کاربری مسکونی با تراکم کم ناحیه یک شهر جدید رامین به مساحت کل 25.187 مترمربع (... 1398/09/26 1398/10/02
فروش یک قطعه زمین با کاربری پایانه باربری، پمپ بنزین، پارکینگ، انبار، خوابگاه رانندگان، رستوران، فرو... 1398/09/25 1398/10/01
فروش یک قطعه زمین با کاربری پایانه باربری، پمپ بنزین، پارکینگ، انبار، خوابگاه رانندگان، رستوران، فرو... 1398/09/24 1398/10/01
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت کل 15939 مترمربع 1398/08/20 1398/08/27
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت کل 15939 مترمربع 1398/08/19 1398/08/27
فروش 10 قطعه زمین با کاربری مسکونی با تراکم کم به مساحت کل 10216 مترمربع 1398/07/10 1398/07/22
واگذاری فروش ده قطعه زمین با کاربری مسکونی با تراکم کم به مساحت کل 10216 مترمربع 1398/07/09 1398/07/22
زمین مسکونی 1398/06/31 رجوع به آگهی
فروش 10 قطعه زمین با کاربری مسکونی با تراکم کم به مساحت کل 10216 مترمربع 1398/06/27 1398/07/08
صفحه 1 از 4