مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری 12 قطعه زمین صنعتی برای صنایع غذایی ،دارویی و بهداشتی 1399/05/05 رجوع به آگهی
واگذاری 12 قطعه زمین صنعتی برای صنایع غذایی ،دارویی و بهداشتی در شهرک صنعتی 1399/05/01 رجوع به آگهی
واگذاری حق بهره برداری از 3 قطعه زمین خدماتی ، 2 واحد کارگاهی و 3 قطعه زمین در نواحی صنعتی 1399/04/30 رجوع به آگهی
واگذاری زمین با کاربری خدماتی، صنعتی ـ کارگاه صنعتی 1399/04/29 رجوع به آگهی
واگذاری حق بهره برداری از 3 قطعه زمین خدماتی ، 2 واحد کارگاهی و 3 قطعه زمین در نواحی صنعتی 1399/04/29 رجوع به آگهی
واگذاری حق بهره برداری هفت قطعه زمین 1398/12/19 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری صنعتی 1398/12/13 رجوع به آگهی
فروش زمین های صنعتی - 1398/12/13 رجوع به آگهی
واگذاری 12 باب واحد کارگاهی 1398/11/21 رجوع به آگهی
واگذاری 6 قطعه زمین در نواحی صنعتی 1398/09/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3