مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش املاک 1401/03/05 1401/03/04
مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری و مسکونی 1401/03/03 1401/03/04
مزایده فروش ملک ها با کاربری تجاری و مسکونی 1401/03/02 1401/03/04
مزایده فروش املاک کاربری مختلف 1401/03/02 1401/03/03
مزایده فروش املاک 1401/03/01 1401/03/04
مزایده فروش املاک 1401/03/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک 1401/03/01 1401/03/03
مزایده فروش املاک 1401/03/01 رجوع به آگهی
مزایده املاک تجاری و مسکونی 1401/03/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری و مسکونی 1401/02/31 1401/03/04
مزایده فروش املاک 1401/02/31 1401/03/04
مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری و مسکونی و .. خود و سایر استان ها 1401/02/31 1401/03/04
مزایده فروش املاک در 13 ردیف با کاربری مسکونی - تجاری - باغ - بهداشت درمانی 1401/02/31 1401/03/03
مزایده فروش املاک 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات سازمان - کاربری ملک تجاری / زراعی / بهداشتی درمانی / تاسیسات شهری 1401/02/29 1401/03/04
مزایده فروش املاک 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1401/02/28 1401/03/04
مزایده فروش املاک 1401/02/28 1401/03/04
مزایده مغازه با کاربری تجاری به مساحت 29/24 متر مربع - ساختمان با کاربری مسکونی به مساحت عرصه 124/30 متر مربع و اعیانی 70 متر مربع 1401/02/28 1401/03/04
صفحه 1 از 41