مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری زمین با کاربری پارکینگ - عرصه 2556/67 1398/08/19 رجوع به آگهی
فروش املاک به صورت مزایده (تعداید از املاک تجاری و مسکونی و ... ) 1398/08/20 رجوع به آگهی
فروش املاک 1398/08/19 رجوع به آگهی
فروش املاک بصورت مزایده (ملک زمین با کاربری مسکون ـ متراژ عرصه 200 ) 1398/08/19 رجوع به آگهی
فروش املاک به صورت مزایده (تعدادی از املاک تجاری و مسکونی و ....) 1398/08/19 رجوع به آگهی
فروش املاک به صورت مزایده 1398/08/19 رجوع به آگهی
فروش سه قطعه مغازه تجاری 1398/08/18 رجوع به آگهی
فروش ملک با کاربری تجاری - خارج از محدوده خدماتی - خارج از محدوده شهری - پارکینگ - انباری 1398/08/16 رجوع به آگهی
فروش املاک با کاربری میراث فرهنگی - مخلتط شهری - مسکونی - زراعی - باغ - رزرو 1398/08/13 رجوع به آگهی
فروش املاک و مستغلات سازمان 1398/08/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 30