کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8041179 مزایده فروش ضایعات متفرقه استان خراسان رضوی 1403/03/09 رجوع به آگهی
7954674 مزایده فروش ضایعات ناشی از تولید پلی پروپیلن آسیابی و کلوخه و ضایعات متفرقه استان خراسان رضوی 1403/02/22 رجوع به آگهی
7954101 مزایده فروش ضایعات ناشی از تولید پلی پروپیلن (آسیابی و کلوخه) و ضایعات متفرقه استان خراسان رضوی 1403/02/22 رجوع به آگهی
7581637 مزایده فروش 3 دستگاه چیلر 300 تن با محلول لیتیوم بروماید استان خراسان رضوی 1402/11/04 رجوع به آگهی
7129868 مزایده فروش ضایعات آسیابی کلوخه و متفرقه استان خراسان رضوی 1402/07/12 1402/07/17
7116719 مزایده ضایعات ناشی از تولید پلی پروپیلن آسیابی و کلوخه و ضایعات متفرقه خود استان خراسان رضوی 1402/07/10 رجوع به آگهی
6803139 مزایده ضایعات آسیابی و کلوخه و متفرقه استان خراسان رضوی 1402/04/25 رجوع به آگهی
6241954 مزایده ضایعات ناشی از تولید پلی پروپیلن آسیابی و کلوخه و ضایعات متفرقه استان خراسان رضوی 1401/11/12 رجوع به آگهی
6132240 مزایده فروش ضایعات ناشی از تولید پروپیلن آسیابی و کلوخه و ضایعات متفرقه استان خراسان رضوی 1401/10/20 رجوع به آگهی
6079718 مزایده فروش ملک استان خراسان رضوی 1401/10/04 رجوع به آگهی
5806803 مزایده فروش ضایعات ناشی از تولید پلی پروپیلن (کلوخه) استان خراسان رضوی 1401/07/26 رجوع به آگهی
5806420 مزایده فروش ضایعات ناشی از تولید پلی پروپیلن (کلوخه) خود استان خراسان رضوی 1401/07/26 رجوع به آگهی
5723424 مزایده فروش ضایعات متفرقه خود شامل ضایعات چوب - ضایعات فیلم و کیسه سرم - ضایعات گالن ضایعات منبع غیر فلزی - ضایعات شیشه ساختمانی - ضایعات بطری شیشه آزمایشگاهی استان خراسان رضوی 1401/07/04 1401/07/07
5718497 مزایده فروش ضایعات متفرقه استان خراسان رضوی 1401/06/31 رجوع به آگهی
5718496 مزایده فروش ضایعات متفرقه استان خراسان رضوی 1401/06/31 رجوع به آگهی
5665272 مزایده فروش ضایعات متفرقه استان خراسان رضوی 1401/06/16 1401/06/19
5650159 مزایده فروش ضایعات متفرفه استان خراسان رضوی 1401/06/12 رجوع به آگهی
5646965 مزایده فروش ضایعات متفرقه استان خراسان رضوی 1401/06/12 رجوع به آگهی
5357235 مزایده فروش ضایعات ناشی از تولید پلی پروپیلن (کلوخه) و ضایعات متفرقه استان خراسان رضوی 1401/03/25 رجوع به آگهی
4824568 مزایده فروش ضایعات پلی پروپیلن (آسیابی و کلوخه) و ضایعات متفرقه استان خراسان رضوی 1400/11/13 1400/11/18
صفحه 1 از 6