مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پارکینگ 1397/05/17 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه کتابفروشی ومحصولات فرهنگی 1397/04/17 رجوع به آگهی
واگذاری مرکز درمان سوء مصرف مواد مخدر MMT 1397/03/20 1397/03/23
واگذاری محل فیزیوتراپی به صورت اجاره بهای ماهیانه 1396/09/14 1396/09/19
فروش اجناس و اموال مازاد و اسقاطی 1396/08/27 رجوع به آگهی
استعلام اجاره محل غرفه مواد غذایی به صورت اجاره بهای ماهیانه 1396/06/05 1396/06/09
واگذاری امور درمانی سرپایی 1396/05/15 رجوع به آگهی
واگذاری امور سرپایی درمانگاه بصورت اجاره بهای ماهیانه 1396/03/08 1396/03/16
واگذاری داروخانه 1396/02/06 1396/02/11
واگذاری امور درمان سرپایی درمانگاه 1396/02/02 1396/02/06
صفحه 1 از 2