کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8184590 مزایده اجاره مغازه - یک قطعه زمین جهت نصب کانکس جلو اداره پست- دکه - کلبه وارونه استان خراسان رضوی 1403/04/14 1403/04/24
8182955 مزایده واگذاری به صورت اجاره ملک های تجاری و زمین 4 ردیف بصورت مزایده و 3 ردیف ،دکه،کلبه و مغازه بصورت تجدید مزایده استان خراسان رضوی 1403/04/14 1403/04/24
8153209 مزایده اجاره اماکن - مغازه- یک قطعه زمین جهت نصب کانکس- دکه - کلیه وارونه استان خراسان رضوی 1403/04/07 1403/04/24
8151468 مزایده واگذاری به صورت اجاره اماکن شامل : مغازه ها - یک قطعه زمین جهت نصب کانکس - دکه - کلبه وارونه و ... استان خراسان رضوی 1403/04/07 1403/04/24
8062050 مزایده اجاره اماکن شامل 13 مورد مغازه- غرفه - دکه خروجی درب ترمینال- ترامپلینگ پارک- زمین استان خراسان رضوی 1403/03/16 1403/03/16
8030301 مزایده واگذاری به صورت اجاره اماکن شامل 13 مورد مغازه- غرفه - دکه خروجی درب ترمینال- ترامپلینگ پارک- زمین استان خراسان رضوی 1403/03/07 1403/03/16
8030203 مزایده واگذاری به صورت اجاره اماکن شامل 13 مورد مغازه- غرفه - دکه خروجی درب ترمینال- ترامپلینگ پارک- زمین استان خراسان رضوی 1403/03/07 1403/03/16
8018614 مزایده واگذاری به صورت اجاره اماکن دکه شماره های 1-2-3-4-5-6-7-8 تیر پارک دفاتر نمایندگان شرکت های حمل و نقل - کلبه چوبی پارک سعدی -کلیه چوبی و کلیه وارونه پارک ملت - چمن مصنوعی پارک دانش آموز -10 م... استان خراسان رضوی 1403/03/05 1403/03/12
8018610 مزایده اجاره مدیریت و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر استان خراسان رضوی 1403/03/05 1403/03/12
7984262 مزایده واگذاری به صورت اجاره اماکن شامل: دکه های فلزی - مغازه ها - استان خراسان رضوی 1403/02/29 1403/03/08
7975573 مزایده اجاره مدیریت و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر استان خراسان رضوی 1403/02/26 1403/03/12
7975528 مزایده اجاره اماکن شامل دکه های فلزی - مغازه-چمن مصنوعی پارک-زمین جهت کانکس سیار استان خراسان رضوی 1403/02/26 1403/03/12
7954659 مزایده اجاره اماکن شامل دکه های فلزی - مغازه استان خراسان رضوی 1403/02/22 1403/03/08
7954215 مزایده واگذاری به صورت اجاره اماکن مغازه ها در 7 ردیف استان خراسان رضوی 1403/02/22 1403/03/08
7842587 مزایده واگذاری به صورت اجاره مدیریت اماکن : مدیریت و بهره برداری بیلبورد تبلیغاتی شهر تایباد استان خراسان رضوی 1403/01/28 1403/02/11
7828901 مزایده واگذاری به صورت اجاره اماکن مغازه ها - غرفه ها - دکه داخل محوطه قبل درب خروجی ترمینال - تعویض روغن داخل کارخانه آسفالت قدیم- انبار- یک باب منزل مسکونی - دفتر - زمین جهت نصب واقعیت مجاری پارک استان خراسان رضوی 1403/01/25 1403/02/08
7823177 مزایده اجاره مدیریت اماکن استان خراسان رضوی 1403/01/21 1403/02/11
7810276 مزایده اجاره مغازه کاربری تجاری اداری- مسکونی استان خراسان رضوی 1403/01/18 1403/02/08
7742520 مزایده واگذاری به صورت اجاره اماکن شامل مغازه ها- غرفه ها- چمن مصنوعی- دفتر مسافربری- انبارها استان خراسان رضوی 1402/12/13 1402/12/22
7706599 مزایده اجاره اماکن مغازه - غرفه - مدیریت چمن مصنوعی پارک- دفتر مسافربری استان خراسان رضوی 1402/12/05 1402/12/22
صفحه 1 از 17