مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری به صورت اجاره اماکن شامل 5 ردیف شرح کامل در اصل آگهی 1401/02/25 1401/03/01
مزایده واگذاری به صورت اجاره اماکن شامل 14 مورد به شرح کامل در اصل اگهی 1401/02/25 1401/03/01
مزایده واگذاری به صورت اجاره اماکن 1401/02/25 1401/03/01
مزایده واگذاری به صورت اجاره اماکن 1400/12/15 1401/01/09
مزایده واگذاری بصورت اجاره اماکن 1400/11/13 1400/11/28
مزایده واگذاری بصورت اجاره اماکن 1400/10/13 1400/10/23
مزایده اجاره اماکن 1400/09/23 رجوع به آگهی
مزایده یکباب مغازه جهت احداث اغذیه - یکباب مغازه جهت احداث سوپر مارکت 1400/09/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره حمام بهداشتی ـ 290 مترمربع زمین جهت احداث کارواش ـ مدیریت و بهره برداری از تاکسی بیسیم 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده یکباب مغازه 1400/07/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بصورت اجاره اماکن 1400/07/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بصورت اجاره اماکن مشروحه ذیل: - یکباب مغازه جهت احداث رستوران و - یکباب مغازه جهت احداث اغذیه و ... 1400/07/07 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اماکن 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بصورت اجاره اماکن: 1. حمام بهداشتی 2. 290 مترمربع زمین جهت احداث کارواش 1400/06/30 1400/07/08
مزایده واگذاری بصورت اجاره اماکن 1. حمام بهداشتی و 2. 290 مترمربع زمین 1400/06/23 1400/07/08
مزایده فروش قطعات زمین مسکونی ـ قطعه شماره 2 بلوک 96 و.. 1400/05/04 1400/05/14
مزایده واگذاری بصورت اجاره اماکن 1400/05/03 1400/05/13
مزایده اجاره اماکن 1400/05/03 1400/05/13
مزایده فروش قطعات زمین مسکونی 1400/04/28 1400/05/14
مزایده اجاره حمام بهداشتی - زمین- مدیریت و بهره برداری از سینما - زمین جهت احداث کارواش 1400/04/28 1400/05/13
صفحه 1 از 13