کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6536138 مزایده واگذاری اجاره مغازه ها در 11 ردیف به شماره های 2-3-4-5- 12-13-14-15-16-17-18 و 110 متر زمین - مجتمع اداری تجاری شهرداری استان خراسان رضوی 1402/02/21 1402/03/08
6501060 مزایده واگذاری به صورت اجاره 9 عنوان شامل: - مدیریت و بهره برداری از پنج شنبه بازار - 30 مترمربع زمین جهت نصب دکه - یکباب منزل مسکونی - و ... استان خراسان رضوی 1402/02/12 1402/02/24
6500562 مزایده واگذاری مدیریت و بهره برداری از سینما قدس و بوفه استان خراسان رضوی 1402/02/12 1402/02/24
6475511 مزایده واگذاری مدیریت و بهره برداری از سینما قدس و بوفه استان خراسان رضوی 1402/02/05 1402/02/24
6475337 مزایده 11 عنوان شامل مدیریت و بهره برداری از پنج شنبه بازار - مغازه شماره 1 - یکباب منزل مسکونی و.. استان خراسان رضوی 1402/02/05 1402/02/24
6439855 مزایده اجاره آپارتمان در استان استان خراسان رضوی 1402/01/24 1402/01/30
6377798 مزایده واگذاری بصورت اجاره اماکن 18 ردیف استان خراسان رضوی 1401/12/20 1402/01/05
6358404 مزایده واگذاری بصورت اجاره اماکن استان خراسان رضوی 1401/12/13 1402/01/05
6349078 مزایده اجاره سوئیت استان خراسان رضوی، استان مازندران 1401/12/10 1401/12/14
6345661 مزایده اجاره 5 سوپیت به مدت 572 شب استان خراسان رضوی 1401/12/09 1401/12/21
6169063 مزایده اجاره زمین جهت احداث شهربازی استان خراسان رضوی 1401/11/02 1401/11/11
6146048 مزایده اجاره مقدار 1500 متر مربع زمین جهت احداث شهربازی استان خراسان رضوی 1401/10/25 1401/11/11
6040259 مزایده منزل مسکونی -رستوران و مهمانسرای- زمین و غرفه و مغازه ها استان خراسان رضوی 1401/09/22 1401/10/03
6040243 مزایده واگذاری به صورت اجاره اماکن استان خراسان رضوی 1401/09/22 1401/10/03
6016963 مزایده واگذاری به صورت اجاره اماکن استان خراسان رضوی 1401/09/15 1401/10/03
6016961 مزایده واگذاری به صورت اجاره اماکن استان خراسان رضوی 1401/09/15 1401/10/03
5915689 مزایده واگذاری به صورت اجاره اماکن مغازه- مجتمع تجاری اداری استان خراسان رضوی 1401/08/15 1401/08/25
5892926 مزایده واگذاری به صورت اجاره اماکن مغازه- مجتمع تجاری اداری استان خراسان رضوی 1401/08/08 1401/08/25
5648763 مزایده واگذاری مغازه های مجتمع اداری تجاری استان خراسان رضوی 1401/06/12 1401/06/20
5627027 مزایده واگذاری به صورت اجاره اماکن استان خراسان رضوی 1401/06/06 1401/06/16
صفحه 1 از 15