مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری ملک 1399/06/04 رجوع به آگهی
ششدانگ پلاک ثبتی 4583 فرعی از یک اصلی 1399/02/17 رجوع به آگهی
فروش انواع اثاثیه، تجهیزات کامپیوتری اسقاط، ضایعات باطری، اهن آلات و ... 1398/10/07 1398/10/12
فروش املاک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک -- پلاک ثبتی 987/1008 - آپارتمان مسکونی- عرصه قدرالسهم -اعیان... 1398/06/30 رجوع به آگهی
ششدانگ پلاک ثبتی 36929 فرعی از 184 اصلی بخش 10 به مساحت 99/75 مترمربع 1398/06/25 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاطی شامل صندلی، میز، کولر، چاپگر، کیس کامپیوتر و غیره 1398/04/20 رجوع به آگهی
بی او و تیپ bmw3xi مدل 2006 رنگ سبز یشمی 1398/04/17 رجوع به آگهی
فروش یکسری از اموال اقساطی خود را از جمله: اثاثیه و تجهیزات کامپیوتر را به صورت حضوری 1398/01/19 1398/01/22
فروش املاک مازاد بر نیاز بانک 1397/10/24 رجوع به آگهی
واگذاری ششدانگ پلاک 291 فرعی مفروز و مجزی 1397/05/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4