مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش ۶۰ قلم از اجناس مازاد بر احتیاج خود شامل هک هیدراته به وزن تقریبی ۴۰۰/۰۰۰ کیلوگرم - حلقه های سرامیکی به وزن تقریبی ۴/۰۰۰ کیلوگرم و ... 1400/10/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش اجناس مازاد بر احتیاج 1400/10/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش 40 قلم از اجناس مازاد بر احتیاج خود شامل: آهک هیدراته به وزن تقریبی ۴۰۰/۰۰۰ کیلوگرم 1400/10/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه اتاق رنگ خودرو 1400/09/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه اتاق رنگ خودرو مازاد 1400/09/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه اتاق رنگ خودرو 1400/08/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش اجناس مازاد 1400/04/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۳۲ قلم از اجناس مازاد بر احتیاج خود شامل آهک هیدارته به وزن تقریبی ۴۰۰/۰۰۰ کیلوگرم- الکترود (۶۰۱۰) جوشکاری مازاد برنیاز شرکت به وزن تقریبی ۲/۰۰۰ کیلوگرم و ... 1400/03/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش 32 قلم از اجناس مازاد بر احتیاج 1400/03/31 رجوع به آگهی
مزایده ۳۲ قلم از اجناس مازاد بر احتیاج خود 1400/03/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش 32 قلم از اجناس مازاد بر احتیاج 1400/03/29 رجوع به آگهی
مزایده 1. دستگاه تست گاز پرتابل 14 قلم مازاد بر نیاز شرکت به صورت یکجا 2. الکترود (6010) جوشکاری مازاد بر نیاز شرکت به وزن تقریبی 2/000 کیلوگرم 3. دستگاه عیب یابی تیوب مبدل (ادی کارنت) مازاد بر نیاز... 1399/09/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش 36 قلم از اجناس مازاد بر احتیاج (دستگاه تست گاز پرتابل 14 قلم مازاد بر نیاز شرکت ـ الکترود (6010) جوشکاری مازاد بر نیاز ـ دستگاه عیب یابی تیوب مبدل (ادی کارنت) .......) 1399/09/22 رجوع به آگهی
مزایده ۱- دستگاه تست گاز پرتابل ۱۴ قلم مازاد بر نیاز شرکت به صورت یکجا ٢- الکترود (۶۰۱۰) جوشکاری مازاد بر نیاز شرکت به وزن تقریبی ۳- دستگاه عیب یابی تیوب مبدل (ادی کارنت) مازاد بر نیاز شرکت به صورت یک... 1399/09/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش باقیمانده اجناس ضایعاتی و مستعمل واحد کلر بصورت یکجا 1399/06/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش باقی مانده اجناس ضایعاتی و مستعمل واحد کلر خود 1399/06/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش باقیمانده اجناس ضایعاتی و مستعمل واحد کلر 1399/06/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش باقی مانده اجناس ضایعاتی و مستعمل واحد کلر 1399/06/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش باقی مانده اجناس ضایعاتی و مستعمل 1399/06/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش 25 قلم اجناس مازاد - کاغذ باطله به وزن تقریبی 5000 کیلوگرم - سیلوی انبار سیمان60 تنی 2 عدد - ابزارآلات دستگاه تراشکاری 7 قلم - یک دستگاه تراشکاری 2 متری - قطعات داغی خودروهای سبک و س... 1398/11/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13