مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش باقیمانده اجناس ضایعاتی و مستعمل واحد کلر بصورت یکجا 1399/06/19 رجوع به آگهی
فروش باقی مانده اجناس ضایعاتی و مستعمل واحد کلر خود 1399/06/17 رجوع به آگهی
فروش باقیمانده اجناس ضایعاتی و مستعمل واحد کلر 1399/06/17 رجوع به آگهی
فروش باقی مانده اجناس ضایعاتی و مستعمل واحد کلر 1399/06/15 رجوع به آگهی
فروش باقی مانده اجناس ضایعاتی و مستعمل 1399/06/15 رجوع به آگهی
فروش 25 قلم اجناس مازاد - کاغذ باطله به وزن تقریبی 5000 کیلوگرم - سیلوی انبار سیمان60 تنی 2 عدد... 1398/11/05 رجوع به آگهی
فروش 25 قلم اجناس مازاد (کاغذ باطله به وزن تقریبی 5000 کیلوگرم - سیلوی انبار سیمان60 تنی 2 عدد - ا... 1398/11/01 رجوع به آگهی
-کاغذ باطله به وزن تقریبی 5/000 کیلوگرم -سیلوی انبار سیمان 60 تنی دو عدد مازاد بر نیاز شرکت به صورت... 1398/10/28 رجوع به آگهی
فروش25 قلم اجناس مازاد 1398/10/26 رجوع به آگهی
فروش 16.000 لیتر روغن مستعمل 1398/09/13 1398/09/18
صفحه 1 از 23