کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7108479 مزایده مبدل E-1313مربوط به واحد آمونیاک منطقه دو به وزن تقریبی 1٬600 کیلوگرم -2- یک دستگاه مینی بوس فیات 7120001 به صورت اسقاطی و بدون سند یک دستگاه مینی بوس فیات 7120002 به صورت اسقاطی و بدون سند -4... استان فارس 1402/07/08 رجوع به آگهی
7087540 مزایده فروش اجناس مازاد استان فارس 1402/07/04 رجوع به آگهی
7067965 مزایده مبدل E-1313مربوط به واحد آمونیاک منطقه دو به وزن تقریبی 1٬600 کیلوگرم -2- یک دستگاه مینی بوس فیات 7120001 به صورت اسقاطی و بدون سند یک دستگاه مینی بوس فیات 7120002 به صورت اسقاطی و بدون سند -4... استان فارس 1402/07/01 رجوع به آگهی
7066796 مزایده فروش50 قلم از اجناس مازاد استان فارس 1402/06/30 1402/07/17
6142219 مزایده فروش کلیه وسایل، تجهیزات و آهن آلات واحد پرکلرین (از رده تولید خارج شده) استان فارس 1401/10/24 رجوع به آگهی
6139668 مزایده فروش کلیه وسایل،تجهیزات وآهن آلات واحد پرکلرین(از رده تولید خارج شده) استان فارس 1401/10/21 1401/11/08
6132273 مزایده فروش کلیه وسایل تجهیزات و آهن آلات واحد پرکلرین از رده تولید خارج شده استان فارس 1401/10/20 رجوع به آگهی
6118097 مزایده فروش کلیه وسایل تجهیزات و آهن آلات واحد پرکلرین از رده تولید خارج شده استان فارس 1401/10/17 رجوع به آگهی
5952764 مزایده کلیه وسایل تجهیزات و آهن آلات واحد پرکلرین از رده تولید خارج شده به صورت اوراقی و یکجا استان فارس 1401/08/25 رجوع به آگهی
5935452 مزایده فروش کلیه وسایل تجهیزات و آهن آلات واحد پرکلرین از رده تولید خارج شده خود را به صورت اوراقی و یکجا استان فارس 1401/08/21 رجوع به آگهی
5924833 مزایده فروش کلیه وسایل تجهیزات و آهن آلات واحد پرکلرین از رده تولید خارج شده استان فارس 1401/08/17 رجوع به آگهی
5565289 مزایده ماده شیمیایی منو اتانول آمین با غلظت 13/6 درصد به وزن تقریبی 40/000 کیلوگرم 2- کاتالیست ضایعاتی اکسید نیکل بر پایه آلومینا به وزن تقریبی 57/000 کیلوگرم و.. استان فارس 1401/05/18 رجوع به آگهی
5565262 مزایده فروش خودرو سواری استان فارس 1401/05/18 رجوع به آگهی
5550311 مزایده فروش قلم از اجناس مازاد بر احتیاج خود (ماده شیمیایی منواتانول آمین با غلظت 13/6 درصد ـ کاتالیست ضایعاتی اکسید نیکل بر پایه آلومینا ـ کاتالیست ضایعات کبالت مولیبدنیوم و استان فارس، استان هرمزگان 1401/05/11 رجوع به آگهی
4684934 مزایده فروش ۶۰ قلم از اجناس مازاد بر احتیاج خود شامل هک هیدراته به وزن تقریبی ۴۰۰/۰۰۰ کیلوگرم - حلقه های سرامیکی به وزن تقریبی ۴/۰۰۰ کیلوگرم و ... استان فارس 1400/10/12 رجوع به آگهی
4675133 مزایده فروش اجناس مازاد بر احتیاج استان فارس، استان هرمزگان 1400/10/08 رجوع به آگهی
4664072 مزایده فروش 40 قلم از اجناس مازاد بر احتیاج خود شامل: آهک هیدراته به وزن تقریبی ۴۰۰/۰۰۰ کیلوگرم استان فارس، استان هرمزگان 1400/10/05 رجوع به آگهی
4542554 مزایده فروش یک دستگاه اتاق رنگ خودرو استان فارس 1400/09/06 رجوع به آگهی
4522056 مزایده فروش یک دستگاه اتاق رنگ خودرو مازاد استان فارس 1400/09/02 رجوع به آگهی
4513305 مزایده فروش یک دستگاه اتاق رنگ خودرو استان فارس 1400/08/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13