مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 11 قلم از اجناس مازاد بر نیاز خود بشرح ذیل - آهک هیدراته (بصورت فله و موجود در محل کارخانه) -... 1398/07/07 رجوع به آگهی
فروش 11 قلم از اجناس: آهک هیدراته (بصورت فله و موجود در محل کارخانه) - انواع موتور و سیم پیچ فرسوده... 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش 10/581 تن اوره نامنطبق ( ضایعاتی) 1398/06/09 رجوع به آگهی
فروش 10/581 تن اوره نامنطبق ( ضایعاتی) در انبار 1398/06/05 1398/04/15
فروش 10 قلم از اجناس مازاد بر احتیاج خود (روغن ضایعاتی (THB-32) حدود 16000 لیتر - جامبوبگ ضایعاتی به... 1398/04/12 رجوع به آگهی
فروش 10 قلم اجناس مازاد 1398/04/12 1398/04/15
فروش 18 قلم از اجناس مازاد بر احتیاج - قطعات مسی، قطعات ابزار دقیقی مازاد بر نیاز، 107 قلم قطعات برق... 1398/01/24 رجوع به آگهی
فروش 18 قلم از اجناس مازاد براحتیاج (قطعات مسی ـ تعداد 381 قلم قطعات ابزار دقیقی مازاد بر نیاز مجتمع... 1398/01/20 رجوع به آگهی
فروش 18 قلم از اجناس مازاد : قطعات مسی - تعداد 381 قلم قطعات ابزار دقیقی -تعداد 107 قلم قطعات برقی... 1398/01/17 رجوع به آگهی
فروش یک عدد مخزن آمونیاک 1397/07/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 22