مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری شش دستگاه سایبان ایستگاه تاکسی برای امور تبلیغاتی برای مدت یک سال 1395/03/17 رجوع به آگهی
بهره وری از شبکه تاکسی بی سیم بانوان به مدت یک سال از طریق مزایده 1395/03/17 رجوع به آگهی
بهره وری از شبکه تاکسیرانی بی سیم 3133 به مدت دو سال 1395/03/08 رجوع به آگهی
واگذاری شش دستگاه سایبان ایستگاه تاکسی برای امور تبلیغاتی 1395/02/27 رجوع به آگهی
بهره وری از شبکه تاکسی بی سیم بانوان 1395/02/27 رجوع به آگهی
بهره وری از شبکه تاکسی بیسیم 1394/07/23 1394/08/03
بهره وری از شبکه تاکسی 1394/06/25 1394/07/06
بهره وری از شبکه تاکسی 3103 1394/06/08 1394/06/19
بهره وری از شبکه تاکسی بی سیم 133 را از طریق مزایده 1394/05/06 1394/05/17
بهره وری از شبکه تاکسی بی سیم 133 1394/04/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2