مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری ساختمان سه طبقه 1398/12/12 رجوع به آگهی
واگذاری ساختمان سه طبقه 1398/10/18 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره مکان کتابفروشی 1398/05/12 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه های دانشجویی خود 1398/02/11 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه های دانشجویی 1397/10/12 رجوع به آگهی
واگذاری مکان های زیراکس دانشجویی 1397/08/05 رجوع به آگهی
واگذاری مکان کتاب فروشی خود 1397/04/12 رجوع به آگهی
واگذاری مکان های زیراکس دانشجویی 1397/04/12 رجوع به آگهی
واگذاری مکان کتابفروشی 1397/04/12 رجوع به آگهی
واگذاری اموال مستهلک و اسقاطی 1396/10/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6