کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7660017 مزایده زمین با کاربری مسکونی استان قم 1402/11/24 رجوع به آگهی
7537021 مزایده فروش یک دستگاه لودر با موتور کمنز استان قم 1402/10/23 رجوع به آگهی
7536842 مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه : 200 مترمربع استان قم 1402/10/23 رجوع به آگهی
7464315 مزایده فروش یک دستگاه لودر با موتور کمنز استان قم 1402/10/03 رجوع به آگهی
7455240 مزایده فروش زمین مسکونی استان قم 1402/09/30 رجوع به آگهی
7343709 مزایده فروش یک دستگاه وانت پیکان سفید رنگ مدل 1393 استان قم 1402/08/27 1402/09/08
7290570 مزایده فروش یک دستگاه وانت پیکان سفید رنگ مدل 1393 استان قم 1402/08/20 رجوع به آگهی
7221792 مزایده فروش یک دستگاه وانت نیسان و یک دستگاه وانت پیکان: - وانت نیسان آبی رنگ با مدل 1383 - وانت پیکان سفیدرنگ با مدل 1393 استان قم 1402/08/01 رجوع به آگهی
7198299 مزایده فروش یک دستگاه وانت نیسان و یک دستگاه وانت پیکان استان قم 1402/07/24 رجوع به آگهی
7038590 مزایده فروش یک دستگاه لودر با موتور کمنز استان قم 1402/06/21 رجوع به آگهی
7025194 مزایده زمین کاربری مسکونی استان قم 1402/06/18 رجوع به آگهی
6936335 مزایده یک دستگاه لودر کاترپیلار کمنز استان قم 1402/05/31 رجوع به آگهی
6904281 مزایده یک دستگاه لودر کاترپیلار کمنز استان قم 1402/05/23 رجوع به آگهی
6899026 مزایده واگذاری زمین / نوع کاربری : مسکونی استان قم 1402/05/22 رجوع به آگهی
6845488 مزایده یک دستگاه لودر کاتر پیلار کمنز استان قم 1402/05/07 رجوع به آگهی
6822262 مزایده فروش یک دستگاه لودر کاترپیلار کمنز استان قم 1402/04/31 رجوع به آگهی
6822260 مزایده فروش سه قطعه زمین مسکونی با متراژهای مختلف استان قم 1402/04/31 رجوع به آگهی
6752808 مزایده 3 ردیف مزایده شامل : زمین با کاربری های مسکونی به مساحت عرصه 130 مترمربع استان قم 1402/04/12 رجوع به آگهی
6502983 مزایده فرش دو دستگاه وانت نیسان استان قم 1402/02/13 رجوع به آگهی
6477839 مزایده فرش دو دستگاه وانت نیسان استان قم 1402/02/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6