کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7155846 مزایده فروش یونجه پرس شده استان مرکزی 1402/07/15 1402/07/16
7053923 مزایده تعداد 10 راس گاو ماده حذفی ، 20 راس گوساله نز کشتاری ، 15 راس گوساله نر داشتی ، 20 راس گوساله نر شیرخوار و 5 راس تلیسه غیر آبستن حذفی استان مرکزی 1402/06/27 1402/06/26
7049403 مزایده فروش مقدار حدود 900 تن جو استان مرکزی 1402/06/26 1402/06/28
7043806 مزایده فروش تعداد 10 راس گاو ماده حذفی ، 20 راس گوساله نز کشتاری ، 15 راس گوساله نر داشتی ، 20 راس گوساله نر شیرخوار و 5 راس تلیسه غیر آبستن حذفی استان مرکزی 1402/06/22 1402/06/26
6962941 مزایده فروش مقدار حدود 300 تن یونجه چین استان مرکزی 1402/06/05 1402/06/06
6928266 مزایده فروش مقدار حدود 300 تن جو تولید سال جاری خود استان مرکزی 1402/05/29 1402/05/31
6898888 مزایده فروش مقدار حدود 200 تن جو تولید سال جاری استان مرکزی 1402/05/22 رجوع به آگهی
6850005 مزایده مقدار 1400 تن جو استان مرکزی 1402/05/08 1402/05/10
6806421 مزایده فروش یونجه استان مرکزی 1402/04/26 1402/04/28
6751156 مزایده فروش مقدار 1400 تن جو استان مرکزی 1402/04/12 1402/04/17
6539277 مزایده تعداد 30 راس گوساله نر ،کشتاری 30 راس گوساله نر از شیر گرفته، 20 راس گوساله نر شیرخوار و 20 راس گاو ماده حذفی استان مرکزی 1402/02/23 1402/02/25
6507932 مزایده تعداد 30 راس گوساله نر کشتاری 30 راس گوساله نر از شیر گرفته 20 راس گوساله نر شیرخوار 20 رس گاو ماده حذف استان مرکزی 1402/02/14 1402/02/18
6163580 مزایده فروش تعداد 15 راس گاو ماده حذفی ، 20 راس گوساله نر کشتاری ، 15 راس گوساله داشتی و.. استان مرکزی 1401/11/01 1401/11/03
6087203 مزایده فروش تعداد حدود 1000 راس گوسفند پرواری و حدود 300 راس گوسفند حذفی استان مرکزی 1401/10/07 1401/10/10
5733222 مزایده فروش مقدار حدود 500 تن سیب زمینی و 3500 تن ذرت علوفه ای استان مرکزی 1401/07/09 1401/07/12
5692942 مزایده فروش حدود 20 راس گوساله نر کشتاری، 20 راس گوساله نر از شیر گرفته، 20 راس گوساله نر شیرخوار، 15 راس گاو ماده حذفی و 3 راس تلیسه غیر آبستن حذفی استان مرکزی 1401/06/27 رجوع به آگهی
5655700 مزایده فروش حدود 20 راس گوساله نر کشتاری، 20 راس گوساله نر از شیر گرفته استان مرکزی 1401/06/14 رجوع به آگهی
5521603 مزایده فروش جو استان مرکزی 1401/05/05 رجوع به آگهی
5360761 مزایده فروش مقدار 400 تن کاه کلزا و کاه جو استان مرکزی 1401/03/25 رجوع به آگهی
5298501 مزایده حدود 2000 تن جو و حدود 150 تن کلزا استان مرکزی 1401/03/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5