مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
31 واحد از رقبات:-طبقه همکف با کاربری تجاری و مساحت 34.89 -طبقه همکف با کاربری تجاری و مساحت 36.13 -... 1398/11/01 رجوع به آگهی
واگذاری دو قطعه زمین کشاورزی به مساحت 12 و 24 هکتاری جهت استفاده کشاورزی 1398/06/31 رجوع به آگهی
یک واحد مسکونی (طبقه اول شمالی) از رقبات موقوفه به صورت اجاره 1398/05/06 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین کشاورزی 1397/07/30 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین کشاورزی 1397/07/09 رجوع به آگهی
اجاره یک واحد مسکونی از رقبات موقوفه 1397/06/12 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک واحد تجاری 1397/05/30 رجوع به آگهی
واگذاری یک واحد خدماتی از رقبات ... 1397/05/30 رجوع به آگهی
واگذاری یک واحد مسکونی 1397/05/17 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک واحد تجاری 1397/05/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3