مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انتشارات دانشجویی بصورت اجاره 1398/11/02 رجوع به آگهی
اجاره ساختمان 1398/04/10 رجوع به آگهی
اجاره انتشارات دانشجویی 1397/09/05 رجوع به آگهی
واگذاری محل بوفه دانشجویی 1397/07/24 رجوع به آگهی
واگذاری انتشارات دانشجویی به صورت اجاره 1396/09/07 رجوع به آگهی
اجاره پارکینگ دانشجویی 1396/09/07 رجوع به آگهی
واگذاری محل بوفه دانشجویی 1396/02/25 رجوع به آگهی
واگذاری محل بوفه دانشجویی 1395/12/02 رجوع به آگهی
اجاره انتشارات دانشجویی 1395/09/20 رجوع به آگهی
اجاره بوفه دانشجویی 1395/09/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3