مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بهره برداری از زمین شالیزاری شهرداری 1398/12/03 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین تجاری مساحت ۱۱۱/۲۰ مترمربع 1398/11/21 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین تجاری مساحت ۱۱۱/۲۰ مترمربع 1398/11/15 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین تجاری 1398/10/30 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین تجاری 1398/10/29 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین تجاری 1398/10/23 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری فضاهای تبلیغاتی تابلوهاـ بهره برداری از 15 عدد (دووجهی) تابلوی تبلیغاتی 1398/10/04 رجوع به آگهی
فروش بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی 1398/03/01 رجوع به آگهی
فروش بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی 1398/02/26 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی (پل عابر پیاده - تابلو) 1398/02/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3