کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8180583 مزایده فروش مقداری پسته خشک استان کرمان 1403/04/13 رجوع به آگهی
7898944 مزایده فروش تعداد 55 راس دام (بره) استان کرمان 1403/02/09 رجوع به آگهی
7738528 مزایده فروش محصول پسته خشک به وزن 30 تن استان کرمان 1402/12/12 رجوع به آگهی
7724770 مزایده فروش محصول پسته خشک خود از ارقام اکبری احمد آقایی و فندقی به وزن 20 تن استان کرمان 1402/12/08 رجوع به آگهی
7270239 مزایده فروش مقداری از ضایعات فلزی و آهن آلات و تجهیزات اسقاطی استان کرمان 1402/08/14 رجوع به آگهی
7265562 مزایده فروش مقداری از ضایعات فلزی و آهن آلات و تجهیزات اسقاطی استان کرمان 1402/08/13 رجوع به آگهی
7185540 مزایده تعداد 120 راس دام سبک استان کرمان 1402/07/19 رجوع به آگهی
7111763 مزایده فروش محصول به استان کرمان 1402/07/09 رجوع به آگهی
7062539 مزایده فروش محصول به باغات موسسه صنعتی کشاورزی استان کرمان 1402/06/29 رجوع به آگهی
6994875 مزایده فروش محصول باغات پسته تر فندوقی استان کرمان 1402/06/13 رجوع به آگهی
6919890 مزایده فروش تعداد 150 رأس دام سبک استان کرمان 1402/05/26 رجوع به آگهی
6632204 مزایده فروش مقادیری سیم مس استان کرمان 1402/03/17 رجوع به آگهی
6517164 مزایده فروش تعداد 126 راس دام سبک (گوسفند) استان کرمان 1402/02/17 رجوع به آگهی
6303961 مزایده مقدار 5 تن پسته خشک استان کرمان 1401/11/30 رجوع به آگهی
6275114 مزایده فروش مقدار 5 تن پسته خشک استان کرمان 1401/11/24 رجوع به آگهی
6061267 مزایده فروش پسته خشک استان کرمان 1401/09/28 رجوع به آگهی
6022275 مزایده فروش پسته خشک استان کرمان 1401/09/16 رجوع به آگهی
5976170 مزایده فروش 145 راس دام سبک موجود استان کرمان 1401/09/02 رجوع به آگهی
5948967 مزایده فروش 145 راس دام سبک استان کرمان 1401/08/24 رجوع به آگهی
5723696 مزایده فروش محصول باغات ( به ) استان کرمان 1401/07/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6