کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8220378 مزایده احاله مدیریت بهره وری منابع جنگلی (آبیاری و مراقبت - جنگلکاری اقتصادی) استان تهران 1403/04/23 1403/05/09
8147470 مزایده فروش چوب آلات مشکوفه - فروش چوب آلات مشکوفه استان تهران 1403/04/06 1403/04/17
8118625 مزایده احاله مدیریت بهره وری منابع جنگی آبیاری و مراقبت - جنگلکاری استان تهران 1403/03/29 1403/04/07
8110397 مزایده احاله مدیریت بهره وری منابع جنگلی (آبیاری و مراقبت - جنگلکاری اقتصادی) استان تهران 1403/03/27 1403/04/07
8105436 مزایده احاله مدیریت بهره وری منابع جنگلی (آبیاری و مراقبت - جنگلکاری اقتصادی) استان تهران 1403/03/26 1403/04/07
8015191 مزایده فروش چوب آلات مکشوفه -2 قطع و فروش چوب آلات درختان آفت زده و خشکیده و ریشه کن استان تهران 1403/03/03 1403/03/13
8010158 مزایده فروش چوب آلات مکشوفه -2 قطع و فروش چوب آلات درختان آفت زده و خشکیده و ریشه کن استان تهران 1403/03/01 1403/03/13
8009457 مزایده قطع و فروش درختان آفت زده خشکیده و ریشه کن افتاده سرخه حصار استان تهران 1403/03/01 1403/03/13
8008840 مزایده عمومی فروش چوب آلات مکشوفه - فروش چوب آلات مکشوفه استان تهران 1403/03/01 1403/03/13
7950807 مزایده حذف ، حمل و فروش چوب آلات درختان آفت زده و خشکیده استان تهران 1403/02/20 1403/02/30
7946348 مزایده حذف ، حمل و فروش چوب آلات درختان آفت زده و خشکیده استان تهران 1403/02/19 1403/02/30
7944703 مزایده حذف، حمل و فروش چوب آلات درختان آفت زده و خشکیده سرخه حصار - مرحله دوم استان تهران 1403/02/19 1403/02/30
7745977 مزایده فروش یک دستگاه خودرو اسقاطی پژو استان تهران 1402/12/14 رجوع به آگهی
7723555 مزایده فروش سواری سمند ایکس 7 مدل 1385 رنگ خاکستری متالیک استان تهران 1402/12/08 رجوع به آگهی
7435587 مزایده فروش محصولات زراعت چوب قطعات 6/12طرح جلگه ای زراعت چوب سری - فروش محصولات زراعت چوب قطعات 10/6 و 13/6 و 14/6 طرح جلگه ای زراعت چوب سری استان تهران 1402/09/23 رجوع به آگهی
7162749 مزایده قطع و فروش درختان سرپاخشک و آفت زده و افتاده استان تهران 1402/07/16 رجوع به آگهی
6990438 مزایده قطع و فروش درختان سرپاخشک و آفت زده و افتاده استان تهران 1402/06/12 رجوع به آگهی
6868597 مزایده قطع و فروش درختان سرپاخشک و آفت زده و افتاده - تجدیدی استان تهران 1402/05/14 رجوع به آگهی
6856691 مزایده بلدوزر هپکو استان تهران 1402/05/09 رجوع به آگهی
6819142 مزایده مزایده قطع و فروش درختان سرپا خشک و آفت زده و افتاده استان تهران 1402/04/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4