کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7922267 مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید مدل 86 استان گلستان 1403/02/16 رجوع به آگهی
7922006 مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 86 رنگ سفید استان گلستان 1403/02/16 1403/02/27
7921693 مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 86 رنگ سفید استان گلستان 1403/02/16 1403/02/27
7819080 مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 86 رنگ سفید استان گلستان 1403/01/20 1403/01/30
7815730 مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید استان گلستان 1403/01/19 1403/01/30
7814365 مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید مدل 86 رنگ سفید استان گلستان 1403/01/19 رجوع به آگهی
7484823 مزایده اجاره بسته سرمایه گذاری صدف کوهی استان گلستان 1402/10/09 رجوع به آگهی
7484106 مزایده اجاره بسته سرمایه گذاری صدف کوهی استان گلستان 1402/10/09 1402/11/04
7482882 مزایده اجاره بسته سرمایه گذاری صدف کوهی استان گلستان 1402/10/09 رجوع به آگهی
7342909 مزایده دو دستگاه خودرو پراید و یک دستگاه خودرو پیکان وانت استان گلستان 1402/08/27 1402/09/02
7312186 مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید مدل 84 - فروش یک دستگاه خودرو پیکان وانت استان گلستان 1402/08/27 رجوع به آگهی
7192199 مزایده اجاره محدوده پروانه بهره برداری صدف کوهی کیمیا سنگ استان گلستان 1402/07/22 رجوع به آگهی
7191664 مزایده اجاره معادن و محدوده های معدنی استان گلستان 1402/07/22 1402/08/04
7190089 مزایده اجاره معادن و محدوده های معدنی استان گلستان 1402/07/22 1402/08/04
5903621 مزایده اجاره معادن استان گلستان 1401/08/10 رجوع به آگهی
5846349 مزایده تعدادی از محدوده های معدنی پروانه های اکتشافی کشف و پروانه بهره برداری استان گلستان 1401/08/02 1401/09/03
3935009 مزایده عمومی معادن استان گلستان 1400/03/17 رجوع به آگهی
3934253 مزایده موتور سیکلت تیر رو 125 - موتور سیکلت هوندا 125 -موتور سیکلت یاماها 100 استان گلستان 1400/03/17 1400/03/22
3924837 مزایده فروش 7 دستگاه موتور سیکلت استان گلستان 1400/03/11 رجوع به آگهی
3909854 مزایده فروش موتورسیکلت ها استان گلستان 1400/03/05 1400/03/23
صفحه 1 از 3