مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش وسایل اسقاطی و مازاد بر نیاز تجهیزات پزشکی 1396/01/30 1396/02/02
فروش وسایل اسقاطی و مازاد بر نیاز تجهیزات پزشکی بیمارستان 1396/01/27 1396/02/02
واگذاری امور پارکبانی پارکینگ 1393/10/09 1393/10/13
واگذاری امور پارکبانی پارکینگ 1393/10/04 1393/10/13
اجاره غرفه بیمارستان 1393/04/25 1393/04/30
اجاره غرفه بیمارستان 1393/04/21 1393/04/30
فروش اموال و اقلام اسقاط شامل اثاثیه اداری - کامپیوتر - اقلام تاسیساتی - ضایعات آهن آلات و... 1393/04/08 1393/04/12
فروش اموال و اقلام اسقاط شامل اثاثیه اداری - کامپیوتر - اقلام تاسیساتی - ضایعات آهن آلات و... 1393/04/03 1393/04/12
اجاره غرفه بیمارستان 1393/01/30 1393/02/06
اجاره غرفه بیمارستان 1393/01/26 1393/02/06
صفحه 1 از 2