مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اماکن خود شامل بخش فرهنگی - بخش ورزشی 1399/07/09 رجوع به آگهی
واگذاری دو مورد از اماکن خود 1399/07/01 رجوع به آگهی
بهره برداری از مکان انتشارات 1399/06/17 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از رستوران - بهره برداری از انتشارات 1398/10/11 رجوع به آگهی
واگذاری سه مورد از اماکن خود: بهره برداری از رستوران - بهره برداری از انتشارات - و... 1398/09/16 رجوع به آگهی
بهره برداری از پارکینگ طبقاتی 1398/08/11 رجوع به آگهی
بهره برداری از پارکینگ طبقاتی 1398/06/16 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاطی 1398/05/24 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از رستوران منطقه 1398/05/22 رجوع به آگهی
بهره برداری از رستوران منطقه 1398/04/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6