مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره مراتع سد جهت تعلیف احشام 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مراتع سد جهت تعلیف احشام 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مراتع سد 1401/02/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حق انتفاع گذر آب سد مخزنی 1400/12/16 1400/12/26
مزایده واگذاری حق انتفاع گذر آب سد مخزنی 1400/12/15 1400/12/26
مزایده پنج دستگاه خودروی اسقاطی 1400/11/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش پنج دستگاه خودرو اسقاطی مزدا و نیسان 1400/11/19 1400/12/01
مزایده فروش پنج دستگاه خودرو اسقاطی مزدا و نیسان 1400/10/21 1400/10/28
مزایده فروش پنج دستگاه خودرو اسقاطی 1400/10/19 1400/10/28
مزایده پنج دستگاه خودروی اسقاطی 1400/10/18 رجوع به آگهی
مزایده قطع و فروش درختان غیر مثمر موجود 1400/10/15 1400/10/20
مزایده قطع و فروش درختان غیر مثمر موجود در حاشیه آببند انحرافی 1400/10/13 1400/10/20
مزایده واگذاری حق انتفاع گذر آب سد مخزنی زولا، جهت احداث نیروگاه برق - آبی 1400/10/11 رجوع به آگهی
مزایده - درختان تبریزی حاشیه آببند انحرافی شوریک - درختان بید حاشیه آببند انحرافی شوریک 1400/10/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مجموعه باغات و زمین های مزروعی 1400/09/29 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مجموعه باغات و زمین های مزروعی 1400/09/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مجموعه باغات و زمین های مزروعی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مجموعه باغات و زمین های مزروعی به مدت سه سال 1400/09/15 رجوع به آگهی
مزایده درختان تبریزی حاشیه آببند انحرافی 1400/09/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مجموعه مخازن سدهای استان با اهداف غیر شرب جهت آبزی پروری 1400/09/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8