کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7853777 مزایده ضایعات فلزی گاوداری مورت (شامل پروفیل Z شکل، تیر آهن، انواع قوطی، انواع لوله و ورق موجدار گالوانیزه) استان ایلام 1403/01/28 1403/02/02
7836678 مزایده ضایعات فلزی گاوداری (شامل پروفیل Z شکل، تیر آهن، انواع قوطی، انواع لوله و ورق موجدار گالوانیزه) استان ایلام 1403/01/27 رجوع به آگهی
7681054 مزایده ضایعات فلزی گاوداری مورت شامل پروفیل Z شکل، تیر آهن، انواع قوطی، انواع لوله و ورق موجدار گالوانیزه استان ایلام 1402/11/29 رجوع به آگهی
7678779 مزایده ضایعات فلزی گاوداری مورت استان ایلام 1402/11/29 1402/12/09
7381446 مزایده واگذاری اجاره ملک تجاری (فروشگاه مواد غذایی) استان ایلام 1402/09/07 1402/09/09
7378774 مزایده اجاره ملک تجاری ( فروشگاه مواد غذایی ) استان ایلام 1402/09/07 1402/09/09
7378649 مزایده اجاره ملک تجاری ( فروشگاه مواد غذایی ) استان ایلام 1402/09/07 1402/09/09
7368244 مزایده اجاره ملک تجاری فروشگاه مواد غذایی استان ایلام 1402/09/04 رجوع به آگهی
7360091 مزایده اجاره ملک تجاری ( فروشگاه مواد غذایی ) استان ایلام 1402/09/01 1402/09/09
7167249 مزایده گوگرد ضایعاتی استان ایلام 1402/07/17 1402/07/16
7162344 مزایده دوچرخه استان ایلام 1402/07/16 1402/07/16
7160253 مزایده انواع کاتالیست ضایعاتی استان ایلام 1402/07/16 1402/07/16
7157715 مزایده دوچرخه استان ایلام 1402/07/15 1402/07/16
7130288 مزایده دوچرخه استان ایلام 1402/07/12 1402/07/16
7130027 مزایده تجدید مزایده گوگرد ضایعاتی استان ایلام 1402/07/12 1402/07/16
7130026 مزایده انواع کاتالیست ضایعاتی استان ایلام 1402/07/12 1402/07/16
7094370 مزایده دوچرخه استان ایلام 1402/07/06 رجوع به آگهی
7094182 مزایده دوچرخه استان ایلام 1402/07/06 1402/07/16
7093646 مزایده فروش گوگرد ضایعاتی استان ایلام 1402/07/06 رجوع به آگهی
7093644 مزایده انواع کاتالیست ضایعاتی استان ایلام 1402/07/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4