مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات راهبردی و بهره برداری از خط پردازش پسماندهای عادی کارخانه تفکیک و پردازش پسماندهای خشک 1398/12/21 رجوع به آگهی
عملیات تفکیک از مبدا پسماندهای خشک در سطح شهر 1398/11/30 رجوع به آگهی
عملیات راهبردی و بهره برداری از خط پردازش پسماندهای عادی کارخانه تفکیک و پردازش پسماندهای خشک 1398/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات تفکیک از مبدا پسماندهای خشک در سطح شهر 1398/11/15 رجوع به آگهی
عملیات راهبردی و بهره برداری از خط پردازش پسماندهای عادی کارخانه تفکیک و پردازش پسماندهای خشک 1398/11/16 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات تفکیک از مبدا پسماندهای خشک در سطح شهر 1398/11/06 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات تفکیک از مبدا پسماندهای خشک در سطح شهر 1398/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات تفکیک از مبدا پسماندهای خشک در سطح شهر 1398/10/18 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات بهره برداری از خط پردازش پسماندهای عادی کارخانه تفکیک و پردازش پسماندهای خشک در محل س... 1398/10/01 رجوع به آگهی
عملیات بهره برداری از خط پردازش پسماندهای عادی کارخانه تفکیک و پردازش پسماندهای خشک در محل سایت دفن... 1398/09/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5