مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش اقلام (1) خودرو و قطعات خودرو 2) دستگاه خط تولید نان صنعتی 3) اقلام سررشته دارای مخابرات مهندسی) 1400/08/05 1400/08/16
مزایده فروش اقلام: فروش خودروهای سبک و سنگین - تعداد ۲ دستگاه خط تولید نان صنعتی - ضایعات آهن آلات (۶۰ تن) 1400/06/10 1400/06/21
مزایده فروش خودروهای سبک و سنگین - تعداد ۲ دستگاه خط تولید نان صنعتی - ضایعات آهن آلات (۶۰ تن) 1400/06/09 1400/06/21
مزایده فروش خودرو مختلف - جرثقیل ریو انواع موتور برق - انواع موتور سیکلت - قطعات نو خارج از رده خودرویی - اقلام فرسوده سر رشته داری مهندسی مخابراتی 1399/04/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش خودرو مختلف - جرثقیل ریو و انواع موتور برق - انواع موتور سیکلت و ... 1399/02/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش وسایل (ـ انواع خودرو سبک و سنگین - انواع موتورسیکلت ـ ضایعات آهن و مس - قطعات داغی خودرویی - اقلام فرسوده سر رشته داری، مهندسی، مخابراتی) 1398/11/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع خودرو سبک و سنگین - انواع موتورسیکلت ـ ضایعات آهن و مس - قطعات داغی خودرویی - اقلام فرسوده سر رشته داری، مهندسی، مخابراتی 1398/11/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش وسایل : ـ انواع خودرو - موتورسیکلت ـ بلدوزر کاترپیلار ـ قطعات نو خارج از رده خودرویی ـ ضایعات فلزی - کانتینر مختلف ـ اقلام فرسوده سررشته داری، مهندسی، مخابراتی 1398/09/13 رجوع به آگهی
مزایده انواع خودرو سبک و سنگین -بلدوزر کاترپیلار-بیل مکانیکی-کانال کن-لیفتراک -قطعات نو مازاد بر نیاز خودرویی و .... 1398/06/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع خودرو سبک و سنگین (انواع تریلر) (انواع موتور سیکلت) - بلدوزر کاترپیلار - قطعات نو مازاد برنیاز خودرویی ـ اقلام فرسوده سررشته داری، مهندسی، مخابراتی - تجهیزات خشکشویی 1398/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع خودرو سبک و سنگین (انواع تریلر) (انواع موتور سیکلت) - بلدوزر کاترپیلار - قطعات نو مازاد برنیاز خودرویی ـ اقلام فرسوده سررشته داری، مهندسی، مخابراتی - تجهیزات خشکشویی 1398/05/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع خودرو سبک و سنگین ـ انواع موتور برق ـ قطعات نو مازاد برنیاز خودرویی ـ اقلام فرسوده سررشته داری، مهندسی، مخابراتی 1398/03/11 رجوع به آگهی
مزایده - انواع خودرو سبک و سنگین - اقلام فرسوده سررشته داری، مهندسی، مخابراتی ضایعات فلزی - لیفتراک - انواع تریلی 1398/01/29 1398/02/10
مزایده - انواع خودرو سبک و سنگین - اقلام فرسوده سررشته داری، مهندسی، مخابراتی ، ضایعات فلزی- لیفتراک - انواع تریلی 1398/01/27 1398/02/10
مزایده فروش وسایل (انواع خودرو سبک و سنگین / انواع تریلر - انواع کانتینر / قطعات نو و مازاد برنیاز خودرویی / اقلام فرسوده سررشه داری، مهندسی، مخابراتی و خودرویی ) 1397/11/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع خودرو سبک و سنگین، (انواع تریلر) ( انواع کانتینر ) ، قطعات نو و مازاد بر نیاز خودرویی، اقلام فرسوده سررشته داری، مهندسی، مخابراتی و خودرویی 1397/11/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش: انواع خودرو سبک و سنگین ـ (انواع تریلر) (جرثقیل و لیفتراک) (تجهیزات نجاری) ـ قطعات نو و مازاد بر نیاز خودرویی ـ اقلام فرسوده سررشته داری، مهندسی، مخابراتی و خودرویی 1397/09/08 1397/09/20
مزایده فروش انواع خودرو سبک و سنگین، انواع رموک و تانکر، انواع موتور برق، قطعات نو مازاد بر نیاز خودرویی، اقلام فرسوده سررشته داری، مهندسی، مخابراتی 1397/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع خودرو سبک و سنگین (خودرو اتوبوس و مینی بوس) و انواع موتور سیکلت، کانکس آلومینیومی 12 متری چرخدار، انواع موتور برق و .... 1397/05/23 1397/06/06
مزایده فروش انواع خودرو سبک و سنگین، انواع موتور سیکلت و... 1397/03/12 1397/04/02
صفحه 1 از 11