مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعدادی از ماشین آلات و اقلام مازاد و راکد و 5 باب مغازه 1399/06/02 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از ماشین آلات و اقلام مازاد و راکد و 5 باب مغازه - دستگاه اتوکنر اشلافهورست 60 واحدی مدل... 1399/06/01 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از ماشین آلات و اقلام مازاد و راکد - دستگاه اتوکنر اشلافهورست 60 واحدی - دستگاه چله کشی... 1399/03/06 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از ماشین آلات مازاد بر نیاز ـ دستگاه اتوکنر موراتا 7.2 ـ دستگاه اتوکنر اشلافهورست مدل 13... 1398/07/14 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از ماشین آلات مازاد بر نیاز: ـ دستگاه اتوکنر موراتا 7.2 ـ دستگاه اتوکنر اشلافهورست مدل 1... 1398/04/25 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از ماشین آلات مازاد برنیاز خود 1397/04/02 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از ماشین آلات مازاد برنیاز خود 1397/03/10 رجوع به آگهی
فروش دستگاه اتوکنر مورانا 7/2 ، دستگاه چله کشی بخشی Textima و ... 1396/07/02 1396/07/15
فروش یک دستگاه ماشین سواری 1395/12/11 1395/12/24
فروش تعدادی از ماشین آلات تولیدی مازاد 1395/08/23 1395/09/02
صفحه 1 از 3