مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حق استفاده از سالن ورزشی ایستگاه راه آهن 1398/08/12 رجوع به آگهی
فروش حدود 20000 لیتر پس آب سپتیک شستشوی دیزل 1398/08/08 رجوع به آگهی
واگذاری حق استفاده از سالن ورزشی ایستگاه راه آهن سازی 1398/07/11 رجوع به آگهی
واگذاری حق استفاده از سالن ورزشی - ایستگاه پل 1398/07/11 رجوع به آگهی
واگذاری حق استفاده از سالن ورزشی ایستگاه 1398/07/11 رجوع به آگهی
اجاره سالنهای ورزشی 1398/07/09 رجوع به آگهی
اجاره سالنهای ورزشی 1398/07/08 رجوع به آگهی
واگذاری حق استفاده از سالن ورزشی 1398/01/26 1398/02/05
واگذاری حق استفاده از سالن ورزشی 1398/01/26 رجوع به آگهی
واگذاری حق استفاده از سالن ورزشی ایستگاه راه آهن 1397/12/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9