کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6651409 مزایده رستوران استان بوشهر 1402/03/22 1402/03/29
6414378 مزایده تهیه پخت، بسته بندی توزیع سرو غذا و اداره رستوران هتل استان بوشهر 1402/01/16 1402/01/22
6216775 مزایده اجاره ششدانگ یک باب مغازه جهت تاکسی تلفنی استان بوشهر 1401/11/06 رجوع به آگهی
6216771 مزایده اجاره اماکن تجاری شهرک استان بوشهر 1401/11/06 رجوع به آگهی
6213903 مزایده اجاره ششدانگ یک باب مغازه استان بوشهر 1401/11/05 1401/11/09
6213297 مزایده اجاره ششدانگ یک باب مغازه استان بوشهر 1401/11/05 رجوع به آگهی
6213291 مزایده اجاره ششدانگ یک باب مغازه میوه فروشی استان بوشهر 1401/11/05 رجوع به آگهی
6213266 مزایده اجاره ششدانگ یک باب مغازه استان بوشهر 1401/11/05 رجوع به آگهی
6213265 مزایده اجاره ششدانگ یک باب مغازه استان بوشهر 1401/11/05 1401/11/09
6213264 مزایده اجاره ششدانگ یک باب مغازه استان بوشهر 1401/11/05 رجوع به آگهی
6213262 مزایده اجاره ششدانگ یک باب مغازه استان بوشهر 1401/11/05 1401/11/09
6163591 مزایده واگذاری تهیه، پخت، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران استان بوشهر 1401/11/01 1401/11/05
6140437 مزایده اجاره ششدانگ یک باب مغازه عرصه به مساحت حدود 46 مترمربع استان بوشهر 1401/10/22 رجوع به آگهی
6137944 مزایده اجاره اماکن تجاری شهرک استان بوشهر 1401/10/21 1401/10/26
6133604 مزایده اجاره اماکن تجاری شهرک استان بوشهر 1401/10/20 1401/10/26
5606940 مزایده فروش ضایعات فلزی و غیر فلزی و اقلام هتلینگ استان بوشهر 1401/05/31 1401/06/05
5602633 مزایده فروش ضایعات فزی و غیر فلزی و ارقام هتلینگ استان بوشهر 1401/05/30 1401/06/05
5602485 مزایده فروش ضایعات فلزی و غیرفلزی و اقلام هتلینگ استان بوشهر 1401/05/30 1401/06/16
4707629 مزایده فروش چهار دستگاه دیزل ژنراتور -دو دستگاه دیسپنسر بنزین و دو دستگاه دیسپنسر گازوییل استان بوشهر 1400/10/19 رجوع به آگهی
4704161 مزایده فروش چهار دستگاه دیزل ژنراتور -دو دستگاه دیسپنسر بنزین و دو دستگاه دیسپنسر گازوییل استان بوشهر 1400/10/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5