کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8031678 مزایده فروش دام به تعداد 10 رأس گوسفند نر استان یزد 1403/03/07 1403/03/11
7909130 مزایده برگزاری مزایده عمومی محصول زردآلو و آلوچه مجتمع تلاش استان یزد 1403/02/11 1403/02/16
7808275 مزایده واگذاری رستوران استان یزد 1403/01/16 1403/01/28
7807892 مزایده واگذاری رستوران استان یزد 1403/01/16 1403/01/28
7289762 مزایده فروش دام های خود (بره نر، بز، میش، شتر) استان یزد 1402/08/20 1402/08/28
7112666 مزایده فروش محصول انار مجتمع تلاش استان یزد 1402/07/09 رجوع به آگهی
7063869 مزایده فروش محصول انار استان یزد 1402/06/29 1402/07/03
6990103 مزایده اجاره واحد مرغداری استان یزد 1402/06/12 1402/06/16
6928546 مزایده واحد مرغداری استان یزد 1402/05/29 1402/06/02
6466617 مزایده فروش محصول زردآلو و آلوچه استان یزد 1402/01/31 1402/02/06
6454844 مزایده واگذاری فروشگاه ها و رستوران داخل زندان استان یزد 1402/01/28 1402/02/04
6142784 مزایده واگذاری عمومی رستوران استان یزد 1401/10/24 1401/11/01
5650155 مزایده فروش محصول انار استان یزد 1401/06/12 رجوع به آگهی
5509465 مزایده فروش تعدادی گوسفند استان یزد 1401/05/02 1401/05/08
5131424 مزایده فروش محصول زردآلو و آلوچه استان یزد 1401/02/09 رجوع به آگهی
5114561 مزایده تأمین کلیه کالاهای فروشگاه ها استان یزد 1401/02/04 1401/02/10
5078147 مزایده واگذاری فروشگاه ها و رستوران داخل زندان استان یزد 1401/01/26 1401/01/30
4645338 مزایده واگذاری رستوران استان یزد 1400/09/28 1400/10/02
4608055 مزایده واگذاری پنج باب مغازه واقع در جنب مجتمع حرفه آموزی و اشتغال استان یزد 1400/09/18 رجوع به آگهی
4392664 مزایده فروش تعدادی گوسفند استان یزد 1400/07/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4