مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری یک باب مغازه تجاری دارای انباری 1399/05/22 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب مغازه تجاری دارای انباری 1399/05/15 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب مغازه تجاری دارای انباری و مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی 1399/04/23 رجوع به آگهی
مزایده یک باب مغازه تجاری دارای انباری " و مالکیت ششدانگ‌" یک قطعه زمین مسکونی 1399/03/17 1399/03/20
واگذاری مالکیت سرقفلی دو باب مغازه تجاری و مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی و یک قطعه زمین تجاری 1398/11/07 رجوع به آگهی
واگذاری مالکیت سرقفلی دو باب مغازه تجاری و مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی و یک قطعه زمین تجاری 1398/10/30 رجوع به آگهی
واگذاری سرقفلی یک باب مغازه تجاری و مالکیت ششدانگ دو قطعه زمین با کاربری مسکونی و... 1398/05/20 رجوع به آگهی
واگذاری سرقفلی یک باب مغازه تجاری و مالکیت ششدانگ دو قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/05/13 رجوع به آگهی
فروش و واگذاری تعداد 61 واحد تجاری و 25 واحد خدماتی از مجتمع 1398/04/23 1398/05/01
فروش و واگذاری تعداد 61 واحد تجاری و 25 واحد خدماتی از مجتمع 1398/04/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5