کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8024825 مزایده فروش اقلام ضایعاتی خود که عبارتند از کلاف گالوانیزه درجه 2 درجه 3 و درجه 4 استان اصفهان 1403/03/06 رجوع به آگهی
8024403 مزایده فروش اقلام ضایعاتی عبارتند از دراس روی، پودر اکسید آهن، ورق سیاه برش خورده و تسمه سیاه ضایعاتی استان اصفهان 1403/03/06 1403/03/19
8023993 مزایده فروش اسپیره ضایعاتی استان اصفهان 1403/03/06 1403/03/19
7710208 مزایده فروش اقلام ضایعاتی از قبیل کلاف گالوانیزه درجه 3 و 4 ، دراس روی و پودر اکسید استان اصفهان 1402/12/07 1402/12/13
7399750 مزایده فروش ملک مسکونی استان اصفهان 1402/09/13 1402/10/16
7265403 مزایده فروش ملک مسکونی استان اصفهان 1402/08/13 1402/08/30
7116743 مزایده اقلام ضایعاتی خود را که عبارتند از غلتک بک آپ رول پودر اکسید ، ورق سیاه برش خورده در اس روی ورق گالوانیزه برش شده جوش دار استان اصفهان 1402/07/10 1402/07/19
7091500 مزایده فروش ملک مسکونی استان اصفهان 1402/07/05 1402/07/17
6887487 مزایده فروش اسپیره ضایعاتی استان اصفهان 1402/05/18 1402/05/25
6637068 مزایده اقلام ضایعاتی خود را که عبارتند از کلاف گالوانیزه درجه 3 و 4، ورق سیاه برش خورده دراس روی ورق گالوانیزه برش شده جوش دار و... استان اصفهان 1402/03/20 1402/03/30
6576280 مزایده فروش اسپیره ضایعاتی خود استان اصفهان 1402/03/02 1402/03/13
6562598 مزایده کلاف گالوانیزه درجه دو استان اصفهان 1402/02/30 1402/03/09
6475739 مزایده فروش اسپیره ضایعاتی استان اصفهان 1402/02/05 1402/02/13
6366004 مزایده فروش اقلام ضایعاتی خود را که عبارتند از ضایعات چوب درب و پنجره پارتیشنی، پساب لجن تراشکاری اقلام ،ابزار اقلام مصرفی اقلام ،برقی اقلام تأسیسات اقلام مکانیک و ... استان اصفهان 1401/12/15 1401/12/21
6255558 مزایده فروش اسپیره استان اصفهان، استان تهران 1401/11/18 1401/11/25
6152485 مزایده اقلام ضایعاتی خود را که عبارتند از ورق گالوانیزه استان اصفهان 1401/10/27 رجوع به آگهی
6102582 مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مستهلک خود عبارتند از انواع غلتک، آهن آلات قراضه، ضایعات تراشکاری ، روغن سوخته و ... استان اصفهان، استان تهران 1401/10/12 رجوع به آگهی
5836132 مزایده فروش اقلام ضایعاتی شامل اقلام مصرفی ، IT ، برق ، تاسیسات ، مکانیک استان اصفهان، استان تهران 1401/07/30 1401/08/10
5732358 مزایده فروش اقلام ضایعاتی خود را که شامل ته رول ورق سیاه استان اصفهان، استان تهران 1401/07/09 رجوع به آگهی
5726831 مزایده فروش اقلام ضایعاتی خود را که شامل ته رول ورق سیاه (اسپیره:ورق فولادی کم کربن به صورت رول با طول حداقل 15 متر با تنوع ضخامت در طول ورق از ضخامت 3 به پایین مناسب برای کاربردهای متنوع و قطعه سازی)... استان اصفهان، استان تهران 1401/07/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4