مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اقلام ضایعاتی شامل ته رول ورق سیاه _اسپیره: ورق فولادی کم کربن به صورت رول با طول حداقل 15 متر... 1399/06/29 رجوع به آگهی
فروش اقلام ضایعاتی خود شامل تهرول ورق سیاه (اسپیره:ورق فولادی کم کربن بصورت رول با طول حداقل ۱۵ متر... 1399/06/06 1399/06/15
اقلام ضایعاتی خود شامل ته رول ورق سیاه اسپیره، ورق فولادی کم کربن به صورت رول با طول حداقل 15 متر با... 1399/05/16 رجوع به آگهی
ته رول ورق سیاه (اسپیره، ورق فولادی کم کربن به صورت رول با طول حداقل 15 متر با تنوع ضخامت در طول ورق... 1399/05/02 رجوع به آگهی
اقلام ضایعاتی ، اسقاطی ، مازاد ، غیر قابل کاربرد و مستعمل خود که شامل تع رول ورق سیاه ( اسپیره: ورق... 1398/07/02 رجوع به آگهی
مزایده اقلام ضایعاتی 1398/03/01 1398/03/08
فروش اقلام ضایعاتی 1397/09/18 1397/09/20
فروش اقلام ضایعاتی شامل ته رول ورق سیاه (اسپیره: ورق فولادی کم کربن به صورت رول با طول حداقل 15 متر... 1397/09/17 1397/09/20
فروش اقلام ضایعاتی خودشامل : ته رول ورق سیاه ( اسپیره: ورق فولادی کم کربن به صورت رول ) 1396/09/14 1396/09/20
فروش اقلام ضایعاتی ته رول ورق سیاه، دراس روی ضایعاتیف ورق گالوانیزه برشی و... 1396/07/03 1396/07/11
صفحه 1 از 5