مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش موارد مشروحه : یخچال تبلیغاتی (کابین خالی) ـ کمپرسور 1/4 سوخته ـ کمپسور 3/4 سوخته 1399/06/22 رجوع به آگهی
فروش یخچال های تبلیغاتی و سیلندر گاز 1397/10/29 رجوع به آگهی
فروش تعداد 195 دستگاه از یخچال های تبلیغاتی پپسی مازاد بر نیاز 1396/12/14 رجوع به آگهی
فروش تعداد 320 دستگاه از یخچال های تبلیغاتی پپسی مازاد بر نیاز خود 1396/08/15 رجوع به آگهی
فروش دو دستگاه لیفتراک (سپاهان - نیسان) 3 تنی 1395/12/18 رجوع به آگهی
فروش 2 دستگاه لیفتراک (سپاهان - نیسان) 3 تنی 1395/11/27 رجوع به آگهی
فروش 140 دستگاه از یخچال های تبلیغاتی 1395/10/29 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه وانت نیسان 1395/10/22 رجوع به آگهی
فروش 400 دستگاه انواع یخچال تبلیغاتی پپسی مازاد بر نیاز 1395/03/03 رجوع به آگهی
فروش 68 دستگاه یخچال تبلیغاتی 1394/03/23 1394/03/30
صفحه 1 از 2