کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6594906 مزایده فروش حدود 60 تن محصول جو استان کرمان 1402/03/07 رجوع به آگهی
6594603 مزایده فروش محصول کلزا استان کرمان 1402/03/07 رجوع به آگهی
6594561 مزایده فروش 150 رأس گوسفند بره نر و ماده محصول دامداری مزرعه استان کرمان 1402/03/07 رجوع به آگهی
6594470 مزایده فروش محصول سردرختی آلو باغات مزرعه استان کرمان 1402/03/07 رجوع به آگهی
6594336 مزایده فروش حدود 200 تن گندم استان کرمان 1402/03/07 رجوع به آگهی
6554935 مزایده فروش حدود 40 تن محصول کلزا مزرعه استان کرمان 1402/02/27 رجوع به آگهی
6554934 مزایده فروش حدود 3000 تن ذرت علوفه ای مزرعه استان کرمان 1402/02/27 رجوع به آگهی
6554930 مزایده فروش سردرختی محصول آلو استان کرمان 1402/02/27 رجوع به آگهی
6554769 مزایده فروش حدود 60 تن محصول جو استان کرمان 1402/02/27 رجوع به آگهی
6554625 مزایده فروش حدود 200 تن گندم مزرعه استان کرمان 1402/02/27 رجوع به آگهی
6554611 مزایده فروش گوسفند (بره نر و ماده) استان کرمان 1402/02/27 رجوع به آگهی
6548952 مزایده فروش یک دستگاه بولدوزر کوماتسو مدل 2-D155A خود استان کرمان 1402/02/25 رجوع به آگهی
6490362 مزایده فروش حدود 42٬243 کیلوگرم انواع محصول پسته خود فندقی مخلوط حدود 21٫654 کیلوگرم احمد آقایی خندان حدود 1٬993 کیلوگرم ، استان کرمان 1402/02/10 رجوع به آگهی
6468628 مزایده فروش یک دستگاه بولدوزر کوماتسو استان کرمان 1402/02/04 رجوع به آگهی
6458798 مزایده فروش سردرختی محصول گوجه سبز استان کرمان 1402/01/29 رجوع به آگهی
6430064 مزایده فروش حدود 50 تن علوفه استان کرمان 1402/01/21 رجوع به آگهی
6426635 مزایده فروش حدود 350 تن گندم مزارع خود استان کرمان 1402/01/20 رجوع به آگهی
6365349 مزایده فروش خرما استان کرمان 1401/12/15 رجوع به آگهی
6365348 مزایده فروش حدود 42243 کیلوگرم انواع محصول پسته استان کرمان 1401/12/15 رجوع به آگهی
6342654 مزایده فروش 120 رأس میش حذفی محصول دامداری مزرعه دشتکار استان کرمان 1401/12/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12