مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری 100 الی 200 هکتار از اراضی مزرعه به انضمام آب مورد نیاز برای یک یا دو نوبت کشت (کشت تابستان و کشت پاییزه) 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مزارعه زمین زراعی حدود 9 هکتار 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول ذرت علوفه ای 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 17 تن انواع محصول پسته 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 2000 تن چوب اکالیپتوس 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مزارعه زمین زراعی حدود 9 هکتار 1401/02/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 17 تن پسته 1401/02/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول ذرت علوفه ای 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش علوفه 1401/02/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 2000 تن چوب اکالیپتوس 1401/02/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش خرما 1401/01/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول سردرختی گوجه سبز باغات 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش خرما 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود ۲۶۵ تن خرما 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش خرما 1400/11/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مزارعه زمین زراعی 1400/10/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول ذرت دانه ای 1400/10/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش خرما 1400/09/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش 180 راس بره نر و ماده (90 راس بره نر و 90 راس بره ماده) 1400/09/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش خرمای ضایعاتے (سلو) 1400/08/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8