کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8191457 مزایده ساختمان اداری استان مرکزی 1403/04/17 1403/04/18
8131510 مزایده ساختمان اداری استان مرکزی 1403/04/02 1403/04/03
8131499 مزایده اجاره ساختمان آزمایشگاه دامپزشکی استان مرکزی 1403/04/02 1403/04/03
8070288 مزایده اجاره ساختمان آزمایشگاه دامپزشکی استان مرکزی 1403/03/19 1403/03/19
8070267 مزایده اجاره ساختمان اداری استان مرکزی 1403/03/19 1403/03/19
7874810 مزایده اجاره ساختمان قرنطینه استان مرکزی 1403/02/03 رجوع به آگهی
7233337 مزایده اجاره ساختمان استان مرکزی 1402/08/03 رجوع به آگهی
7199933 مزایده اجاره ساختمان آزمایشگاه استان مرکزی 1402/07/24 رجوع به آگهی
6241626 مزایده فروش 7 دستگاه خودرو وانت سواری : مزدا دو کابین مدل 1387- سمند سواری مدل 1387 استان مرکزی 1401/11/12 1401/11/23
6235657 مزایده خودرو نیسان پیکاپ دو کابین به شماره 11الف668 ایران 47 استان مرکزی 1401/11/11 رجوع به آگهی
6235508 مزایده فروش خودرو سواری سمند ال ایکس استان مرکزی 1401/11/11 رجوع به آگهی
6235502 مزایده خودرو مزدا دو کابین استان مرکزی 1401/11/11 رجوع به آگهی
6235246 مزایده خودرو مزدا دو کابین استان مرکزی 1401/11/11 رجوع به آگهی
6235245 مزایده خودرو مزدا دو کابین استان مرکزی 1401/11/11 رجوع به آگهی
6235244 مزایده خودرو مزدا دو کابین استان مرکزی 1401/11/11 رجوع به آگهی
6235243 مزایده خودرو نیسان پیکاپ دو کابین به شماره 11الف669 ایران 47 استان مرکزی 1401/11/11 رجوع به آگهی
6220853 مزایده اجاره ساختمان اداری استان مرکزی 1401/11/08 رجوع به آگهی
6220649 مزایده فروش یک باب ساختمان کاربری خدمات عمومی استان مرکزی 1401/11/08 1401/11/13
6213544 مزایده فروش زمین و مستحدثات / نوع کاربری : خدماتی استان مرکزی 1401/11/05 رجوع به آگهی
6147102 مزایده اجاره ساختمان آزمایشگاه دامپزشکی استان مرکزی 1401/10/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4