مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری اداری 1399/06/10 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری اداری سازمان 1399/06/03 رجوع به آگهی
واگذاری واحدهای تجاری اداری 1399/03/26 رجوع به آگهی
واگذاری واحدهای تجاری اداری 1399/03/18 رجوع به آگهی
واگذاری واحدهای تجاری و اداری سازمان 1398/11/20 رجوع به آگهی
واگذاری واحدهای تجاری و اداری 1398/10/21 رجوع به آگهی
واگذاری واحدهای تجاری و اداری 1398/10/14 رجوع به آگهی
واگذاری 22 واحد تجاری و اداری 1398/09/23 رجوع به آگهی
واگذاری 22 واحد تجاری و اداری سازمان 1398/09/16 رجوع به آگهی
واگذاری واحد بازرگانی سازمان 1396/12/20 1396/12/26
صفحه 1 از 2