کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7977034 مزایده واگذاری منافع از طریق عقد اجاره 1 باب واحد تجاری استان تهران 1403/02/26 1403/02/25
7971400 مزایده واگذاری منافع از طریق عقد اجاره 1 باب واحد تجاری استان تهران 1403/02/25 1403/02/25
7932650 مزایده واگذاری منافع از طریق عقد اجاره 1 باب واحد تجاری استان تهران 1403/02/18 1403/02/25
7492615 مزایده واگذاری منافع از طریق عقد اجاره 2 باب واحد اداری استان تهران 1402/10/11 1402/10/11
7468784 مزایده واگذاری منافع از طریق عقد اجاره 2 باب واحد اداری استان تهران 1402/10/04 1402/10/11
7348559 مزایده واگذاری منافع از طریق عقد اجاره 1 باب تجاری استان تهران 1402/08/28 1402/08/29
7295043 مزایده واگذاری (به صورت اجاره) منافع از طریق عقد اجاره 1 باب تجاری به مدت یکسال استان تهران 1402/08/21 1402/08/29
7024451 مزایده واگذاری منافع از طریق عقد اجاره 1 باب تجاری استان تهران 1402/06/18 1402/06/18
6842777 مزایده واگذاری منافع از طریق عقد اجاره 1 باب تجاری استان تهران 1402/05/04 1402/05/07
6823454 مزایده اجاره یک واحد تجاری استان تهران 1402/04/31 1402/05/07
6680781 مزایده واگذاری اجاره یک باب واحد تجاری استان تهران 1402/03/28 1402/03/28
6641220 مزایده اجاره یک باب تجاری استان تهران 1402/03/21 1402/03/28
6617567 مزایده اجاره 2 باب تجاری استان تهران 1402/03/13 1402/03/13
6588339 مزایده اجاره 2 باب تجاری استان تهران 1402/03/06 1402/03/13
6550316 مزایده واگذاری منافع از طریق عقد اجاره 1 باب تجاری استان تهران 1402/02/25 1402/02/24
6543258 مزایده واگذاری اجاره یک باب واحد تجاری استان تهران 1402/02/24 1402/02/24
6531254 مزایده فروش 2 دستگاه خودرو بنز خاور 814 استان تهران 1402/02/20 1402/02/21
6523271 مزایده واگذاری اجاره یک باب واحد تجاری شماره استان تهران 1402/02/18 1402/02/24
6511324 مزایده واگذاری اجاره 2 باب تجاری استان تهران 1402/02/16 1402/02/17
6503003 مزایده فروش 2 دستگاه خودرو بنز خاور 814 استان تهران 1402/02/13 1402/02/21
صفحه 1 از 4