مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اماکن (واحد شماره 18 ساختمان - پیست اسکیت بوستان - زمین چمن 1398/12/10 رجوع به آگهی
واگذاری اماکن (واحد شماره 18 ساختمان - پیست اسکیت بوستان - زمین چمن 1398/12/06 رجوع به آگهی
واگذاری اماکن (واحد شماره 18 ساختمان/ پیست اسکیت /زمین چمن ...) 1398/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری اماکن- واحد- پیست اسکیت - زمین چمن- غرفه فرهنگی - سایت آی تی فرهنگسرا - باشگاه 1398/11/27 رجوع به آگهی
واگذاری اماکن ورزشی به صورت اجاره بها 1398/06/28 رجوع به آگهی
واگذاری اماکن ورزشی به صورت اجاره بها 1398/06/25 رجوع به آگهی
واگذاری سرای محله به صورت اجاره بها 1397/03/29 رجوع به آگهی
واگذاری زمین چمن مصنوعی 1397/03/29 رجوع به آگهی
واگذاری سالن ورزشی 1397/02/23 رجوع به آگهی
واگذاری سرای محله بصورت اجاره بها 1397/02/09 1397/02/22
صفحه 1 از 5