مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش انواع اقلام مازاد و ضایعاتی 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام و قطعات 1401/01/27 1401/02/01
مزایده فروش انواع اقلام مازاد و ضایعاتی 1401/01/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از خودروهای کار کرده و فاقد کارکرد خود، که شامل کامیون، کامیونت، ون ، اتوبوس و مینی بوس) 1400/12/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع اقلام مازاد و ضایعاتی 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده انواع اقلام مازاد و ضایعاتی 1400/11/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز خود 1400/11/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز خود 1400/08/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/03/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز خود 1400/03/19 رجوع به آگهی
مزایده انواع اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز 1400/01/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سهام شرکت ها 1399/12/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سهام شرکت ها 1399/12/16 رجوع به آگهی
مزایده عرضه عمومی سهام 1399/12/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری معادل 40 درصد سهام شرکت 1399/12/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز خود 1399/11/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع اقلام ضایعاتی و مازاد 1399/10/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز خود 1399/08/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز خود 1399/06/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع اقلام ضایعاتی و مازاد 1399/04/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12