کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7954384 مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز استان تهران 1403/02/22 رجوع به آگهی
7607931 مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد استان تهران 1402/11/11 رجوع به آگهی
7529340 مزایده فروش املاک استان تهران 1402/10/20 رجوع به آگهی
7508854 مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز استان تهران 1402/10/16 رجوع به آگهی
7369971 مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز استان تهران 1402/09/05 رجوع به آگهی
7228931 مزایده فروش املاک و مستغلات استان فارس، استان تهران 1402/08/02 رجوع به آگهی
7198153 مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز استان تهران 1402/07/24 رجوع به آگهی
6986862 مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز استان تهران 1402/06/11 رجوع به آگهی
6637828 مزایده اقلام مازاد وضایعاتی استان تهران 1402/03/20 رجوع به آگهی
6122416 مزایده فروش انواع اقلام ضایعاتی و مازاد استان تهران 1401/10/18 رجوع به آگهی
5952647 مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی استان تهران 1401/08/25 رجوع به آگهی
5549512 مزایده فروش انواع اقلام مازاد و ضایعاتی خود استان تهران 1401/05/11 رجوع به آگهی
5210444 مزایده فروش انواع اقلام مازاد و ضایعاتی استان تهران 1401/02/25 رجوع به آگهی
5082425 مزایده فروش اقلام و قطعات استان تهران 1401/01/27 1401/02/01
5070787 مزایده فروش انواع اقلام مازاد و ضایعاتی استان تهران 1401/01/24 رجوع به آگهی
4980204 مزایده فروش تعدادی از خودروهای کار کرده و فاقد کارکرد خود، که شامل کامیون، کامیونت، ون ، اتوبوس و مینی بوس) استان تهران 1400/12/14 رجوع به آگهی
4944078 مزایده فروش انواع اقلام مازاد و ضایعاتی استان تهران 1400/12/11 رجوع به آگهی
4878158 مزایده انواع اقلام مازاد و ضایعاتی استان تهران 1400/11/24 رجوع به آگهی
4808894 مزایده فروش انواع اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز خود استان تهران 1400/11/12 رجوع به آگهی
4433107 مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز خود استان تهران 1400/08/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13