کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7927287 مزایده تامین فروش میوه فروشگاهی استان زنجان 1403/02/17 1403/02/26
7631648 مزایده اجاره املاک مغازه استان زنجان 1402/11/15 1402/11/20
7603623 مزایده فروش دام استان زنجان 1402/11/10 1402/11/14
7563862 مزایده فروش 100 راس دام نر و میش حذفی ماده استان زنجان 1402/10/30 رجوع به آگهی
6618423 مزایده فروش 100 راس دام میش حذفی و 50 راس میش شیشک تقریبی استان زنجان 1402/03/13 رجوع به آگهی
6545229 مزایده اجاره ساندویجی های داخل اردوگاه استان زنجان 1402/02/24 1402/03/03
6431167 مزایده واگذاری به صورت مشارکتی در کاشت زمین آبی کشاورزی تقریبی 3 هکتار استان زنجان 1402/01/21 1401/12/25
6368116 مزایده مشارکت در کاشت زمین کشاورزی (آبی) استان زنجان 1401/12/15 1401/12/24
6358919 مزایده فروش 10 راس بره نر پرواری و 40 راس میش حذفی استان زنجان 1401/12/13 رجوع به آگهی
5971924 مزایده اجاره زمین کشاورزی آبی و دیم استان زنجان 1401/09/01 1401/09/01
5929831 مزایده اجاره زمین کشاورزی آبی و دیم استان زنجان 1401/08/18 1401/08/24
5841327 مزایده فروش درخت سیب حدود 980 اصله درخت استان زنجان 1401/08/01 1401/08/12
5841295 مزایده فروش 75 راس دام نر و 25 راس میش حذفی ماده تقریبی استان زنجان 1401/08/01 1401/07/30
5763125 مزایده فروش 75 راس دام نر و 25 راس میش حذفی ماده تقریبی استان زنجان 1401/07/16 1401/07/21
5763123 مزایده فروش گندم استان زنجان 1401/07/16 رجوع به آگهی
5524142 مزایده فروش میوه فروشگاهی داخل زندان استان زنجان 1401/05/05 رجوع به آگهی
5515078 مزایده فروش 75 راس دام نر و 25 راس میش حذفی ماده تقریبی استان زنجان 1401/05/03 رجوع به آگهی
5515068 مزایده فروش 6 تخته فرش 3*2 باختر استان زنجان 1401/05/03 1401/05/05
5374070 مزایده واگذاری واحد 3000 قطعه ای بوقلمون استان زنجان 1401/03/29 1401/04/08
5241208 مزایده واگذاری به صورت اجاره واحد 3000 قطعه ای بوقلمون استان زنجان 1401/03/02 1401/03/12
صفحه 1 از 4