مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش دو قطعه زمین شماره قطعه 2305 به مساحت 1655.66 مترمربع و قطعه 2888 به مساحت 1000 مترمربع 1398/09/02 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمینبه مساحت 1655.66 مترمربع و 1000 مترمربع 1398/08/18 رجوع به آگهی
فروش آهن آلات ضایعاتی خود 1398/06/16 1398/06/28
فروش دو قطعه زمین 1397/09/26 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین 1397/09/10 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین 1397/08/26 رجوع به آگهی
فروش 1 قطعه زمین 1397/08/14 رجوع به آگهی
فروش 5 قطعه زمین 1397/08/09 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین 1397/07/29 1397/08/09
فروش یک قطعه زمین 1397/07/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3