مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری 5 واحد مسکونی ویک واحد تجاری وقفی 1399/05/29 رجوع به آگهی
واگذاری یک واحد تجاری وقفی 1399/05/06 رجوع به آگهی
واگذاری به صورت اجاره یک واحد تجاری وقفی برای مدت یک سال شمسی و بدون اعطای حق تملک اعیانی و سرقفلی 1399/05/06 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین وقفی مساحت 368/6 ـ کاربری زمین مسکونی 1399/02/18 رجوع به آگهی
واگذاری 3 قطعه زمین وقفی و 1 واحد مسکونی وقفی 1399/02/18 رجوع به آگهی
واگذاری به اجاره ۲ واحد تجاری وقفی برای مدت یک سال شمسی مساحت ۴۵ و ۲۴ مترمربع 1398/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین وقفی ـ مساحت 368/6 ـ کاربری زمین مسکونی 1398/11/29 رجوع به آگهی
2 واحد تجاری وقفی و 5 واحد مسکونی وقفی برای مدت یک سال به صورت اجاره 1398/11/01 رجوع به آگهی
واگذاری 10 واحد تجاری و 3 واحد مسکونی وقفی با کاربری سوپر مارکت- خرازی - تاکسی تلفنی - لوازم التحریر... 1398/09/09 رجوع به آگهی
واگذاری یک واحد تجاری و یک مسکونی 1398/08/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4