مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش دو دستگاه خودرو سواری مازاد بر نیاز خود 1399/06/17 1399/06/26
فروش دو دستگاه خودرو سواری مازاد بر نیاز 1399/05/29 1399/06/09
فروش مقادیری ضایعات شامل آهن ، آلومینیوم و تجهیزات اداری 1398/09/23 رجوع به آگهی
واگذاری انتشارات دانشجویی 1398/06/13 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه دانشجویی 1398/05/27 رجوع به آگهی
انتشارات دانشجویی 1398/05/27 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ دانشجویی 1398/05/27 1398/06/10
واگذاری پارکینگ دانشجویی 1397/10/18 رجوع به آگهی
واگذاری انتشارات دانشجویی 1397/06/06 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه دانشجویی 1397/06/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5