مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش اموال مازاد 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین 1400/06/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش 1 دستگاه لیوفیلیزاتور 1400/06/22 رجوع به آگهی
مزایده پلاک ثبتی 107549 - زمین و سوله - کاربری زراعی 1400/06/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش 1 دستگاه لیوفیلیزاتور 1400/05/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین و سوله به مساحت 552886 متر مربع 1400/05/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/04/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش 1 دستگاه لیو فیلیزاتور 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری زراعی 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه لیوفیلیزاتور 1400/04/09 رجوع به آگهی
مزایده زمین 1400/04/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش لیوفیلیزاتور 1400/03/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش لیوفیلیزاتور 1400/03/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری اداری مسکونی 1400/01/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ساختمان مسکونی 1400/01/17 رجوع به آگهی
مزایده دستگاه واکسن خشک کنی(فریز-درایر-تحت خلا) 1399/12/17 رجوع به آگهی
مزایده شیشه واکسن 8 سی سی 1399/12/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش ساختمان با کاربری تجاری 1399/12/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8