مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک باب مغازه از رقبات به مساحت ۱۷ متر مربع 1399/06/25 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک باب ساختمان مسکونی به مساحت عرصه 300 مترمربع 1399/04/10 رجوع به آگهی
یکباب ساختمان -به مساحت عرصه 408 مترمربع 1399/04/10 رجوع به آگهی
واگذاری یکباب ساختمان مسکونی 1399/04/10 رجوع به آگهی
واگذاری یکباب ساختمان مسکونی به مساحت عرصه 299 مترمربع پ 1399/04/10 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب پارکینگ به مساحت 456 مترمربع 1399/02/15 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب مغازه به مساحت 14/5 مترمربع 1399/02/15 رجوع به آگهی
اجاره یکباب مغازه 1399/02/15 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 4 باب مغازه 1399/02/15 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه باغ انگور و 30 اصله درخت الوان 2300 مترمربع 1398/11/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6