مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره یک قطعه باغ از موقوفه به مساحت تقریبی 2300 متر مربع 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی به مساحت تقریبی 90 متر مربع 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره یک قطعه زمین مزروعی به مساحت تقریبی 9200 مترمربع 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت تقریبی 300 متر مربع 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره یک قطعه زمین مزروعی به مساحت تقریبی 500 مترمربع 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ششدانگ یک باب مغازه به مساحت تقریبی 16/8 متر مربع 1401/01/29 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت تقریبی 21500متر مربع واقع در روستا 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ششدانگ یک قطعه باغ 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ یک قطعه باغ الوان 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ششدانگ یک باب مغازه به مساحت تقریبی 18متر مربع 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک قطعه باغ به مساحت تقریبی 16245 متر مربع 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۲۳۶۷ متر مربع 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یکباب مغازه به مساحت تقریبی 15 متر مربع 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک قطعه زمین مزروعی به مساحت تقریبی 4600 متر مربع 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک قطعه زمین مزروعی به مساحت تقریبی 2000 متر مربع 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک قطعه باغچه به مساحت تقریبی 20.000 متر مربع 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه خودور سواری پژو (تیپ 1600 آردی) رنگ طوسی روشن - روغنی مدل 1380 1400/12/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره یک باب مغازه به مساحت تقریبی 18 مترمربع واقع در روستا 1400/11/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب واحد تجاری رقبه 3 1400/11/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6